Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu


Regulamin sklepu internetowego www.ekonomik.biz.pl
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ekonomik.biz.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Ekonomik – Jacek Musiałkiewicz, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 7 m. 1, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 521-104-39-48, REGON 142186291, i zwany jest dalej „SPRZEDAWCĄ”.
 2. Ze SPRZEDAWCĄ można skontaktować się:
 • za pośrednictwem formularza na stronie www.ekonomik.biz.pl;
 • pocztą elektroniczną na adres biuro@ekonomik.biz.pl;
 • telefonicznie pod numerami 22 840-19-25 lub 22 851-70-31;
 • faksem pod numerem 22 840-19-25;
 • listownie na adres Wydawnictwo Ekonomik – Jacek Musiałkiewicz, ul. Zwierzyniecka 7 m. 1, 00-719 Warszawa;
 • osobiście w siedzibie SPRZEDAWCY od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
 1. Osoba zamawiająca produkty w sklepie internetowym www.ekonomik.biz.pl zwana jest w treści regulaminu „KLIENTEM”.
 2. „PRODUKTAMI” w rozumieniu regulaminu są książki oferowane na stronie internetowej www.ekonomik.biz.pl.
 3. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF, umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA: Regulamin sklepu w formacie PDF.
 4. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.ekonomik.biz.pl kształtowały prawa i obowiązki KLIENTA w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz z uwzględnieniem interesów KLIENTA.
 5. KLIENT powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.ekonomik.biz.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem pola wyboru (tzw. check-boxu).
 6. Integralną częścią tego regulaminu są zamieszczone na stronie internetowej www.ekonomik.biz.pl dokumenty: Polityka prywatności oraz Polityka cookies.
 7. Zapisy Regulaminu nie dotyczą KLIENTÓW nieuznawanych w przepisach prawa za konsumentów. Z KLIENTAMI nieuznawanymi za konsumentów (zwłaszcza z księgarniami i hurtowniami) warunki współpracy są ustalane indywidualnie, dlatego zainteresowane podmioty prosimy o kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia warunków współpracy.
§ 2. Techniczne warunki korzystania ze sklepu internetowego
 1. W celu skorzystania ze sklepu internetowego KLIENT powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do internetu;
 • adres poczty e-mail.
 1. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach "cookies". Szczegółowe informacje dotyczące plików "cookies" zawarte są w dokumencie Polityka cookies.
 2. Dokument Polityka cookies stanowi integralną część regulaminu sklepu internetowego.
§ 3. Rejestracja konta w sklepie internetowym
 1. Aby założyć konto w sklepie internetowym, KLIENT dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.
 2. KLIENT podczas rejestracji konta składa oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem sklepu.
 3. Po dokonaniu rejestracji KLIENT otrzyma na podany adres e-mail informację o założeniu konta.
 4. KLIENT może również złożyć zamówienie bez zakładania konta, podając w trakcie składania zamówienia w formularzu: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, oraz oświadczając, że zapoznał się z regulaminem sklepu.
§ 4. Składanie zamówień
 1. Sklep internetowy www.ekonomik.biz.pl jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i umożliwia KLIENTOWI złożenie zamówienia o każdej porze.
 2. Przedmiotem zamówienia są PRODUKTY oferowane na stronie www.ekonomik.biz.pl.
 3. KLIENT składa zamówienie poprzez:
 • dodanie wybranych PRODUKTÓW do koszyka;
 • zalogowanie (w przypadku zarejestrowanego KLIENTA) bądź podanie swoich danych w formularzu (w przypadku zamówienia bez zakładania konta);
 • wybór sposobu wysyłki;
 • wybór sposobu zapłaty;
 • złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem sklepu i akceptacji jego warunków;
 • potwierdzenie zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę”.
 1. Na podany przez KLIENTA adres e-mail zostaje wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do KLIENTA zawiera:
 • dane sklepu, w tym: nazwę, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu;
 • nazwy zamówionych PRODUKTÓW;
 • ceny brutto, ilości, wartość brutto zamówionych PRODUKTÓW, koszty przesyłki, łączną wartość zamówionych PRODUKTÓW;
 • sposób wysyłki, formę płatności.
 1. Kwota występująca w potwierdzeniu zamówienia w pozycji „Razem do zapłaty” jest to kwota, którą KLIENT powinien zapłacić za zamówione PRODUKTY i uwzględnia ona wszystkie rabaty cenowe przysługujące KLIENTOWI.
 2. SPRZEDAWCA zobowiązuje się dostarczyć PRODUKTY bez wad.
 3. KLIENT może wprowadzać zmiany lub wycofać zamówienie do momentu wysłania PRODUKTÓW przez SPRZEDAWCĘ.
 4. Informację o wprowadzeniu zmian do zamówienia lub o wycofaniu zamówienia KLIENT jest zobowiązany przekazać na adres e-mail biuro@ekonomik.biz.pl lub telefonicznie pod numer 22 840-19-25.
 5. Jeżeli KLIENT zapłacił już za zamówienie, które później zmienił lub anulował, SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI należną kwotę w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu wprowadzenia zmian lub anulowania zamówienia. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego zamówienie zostało opłacone, lub przekazem pieniężnym na wskazany przez KLIENTA adres.
 6. W przypadku gdy wszystkie lub część zamawianych PRODUKTÓW jest niedostępna, SPRZEDAWCA poinformuje o tym KLIENTA na podany w zamówieniu e-mail lub numer telefonu. KLIENT może wtedy wybrać jedną z poniższych opcji odnośnie dalszej realizacji zamówienia:
 1. wydłużenie czasu realizacji całości lub części zamówienia;
 2. realizacja tylko części zamówienia;
 3. anulowanie całości lub części zamówienia.
§ 5. Realizacja zamówień – dostawa produktów
 1. Dostawy PRODUKTÓW są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która stanowi potwierdzenie istotnych postanowień umowy zawartej pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM.
 3. Stosujemy następujące sposoby dostawy zamówienia:
 1. przesyłka pocztowa za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.;
 2. przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy Fedex Express Polska sp. z o.o.;
 3. przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy InPost Express sp. z o.o.;
 4. dostawa za pośrednictwem paczkomatów firmy InPost Paczkomaty sp. z o.o.;
 5. odbiór osobisty w siedzibie SPRZEDAWCY przy ul. Zwierzynieckiej 7 m. 1 w Warszawie (w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego ten sposób dostawy zamówienia jest wstrzymywany).
 1. Jeżeli łączna wartość brutto zamówienia jest równa lub większa od 250 zł, koszty dostawy ponosi SPRZEDAWCA i zamówione produkty są dostarczane za pośrednictwem:
 1. paczkomatów firmy InPost Paczkomaty sp. z o.o.;
 2. Poczty Polskiej S.A. (przesyłka Pocztex Kurier 48) lub firmy kurierskiej Fedex Express Polska sp. z o.o. lub firmy kurierskiej InPost Express sp. z o.o. – wyboru jednego z trzech dostawców wymienionych w tym punkcie dokonuje SPRZEDAWCA.
 1. Jeżeli łączna wartość brutto zamówienia jest mniejsza od 250 zł, koszty dostawy ponosi KLIENT.
 2. Koszty dostawy ponoszone przez KLIENTA są uzależnione od wybranego sposobu dostawy oraz formy płatności, a ich wysokość podana jest w tabeli poniżej.
  Zapłata przez PayU/ przedpłata/przelew Zapłata przy odbiorze
Paczkomaty InPost 10 zł  
Poczta Polska 13 zł 16 zł
Kurier InPost 14 zł 18 zł
Kurier Fedex 18 zł 22 zł
Odbiór osobisty 0 zł
 1. Koszty dostawy są wyszczególniane w oddzielnej pozycji w fakturze VAT wystawianej przez SPRZEDAWCĘ dla KLIENTA.
 2. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór osobisty KLIENT może odebrać zakupione PRODUKTY w dni robocze w godzinach od 8 do 16. Ustalenie innych godzin odbioru jest możliwe telefonicznie pod numerem 22 840-19-25.
 3. Możliwość osobistego odbioru książek w siedzibie Wydawnictwa jest wstrzymana do odwołania.
§ 6. Termin realizacji zamówień
 1. Termin przekazania zamówienia do realizacji zależy od wybranej przez KLIENTA formy płatności:
 • w przypadku zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym zamówienie jest przekazywane do realizacji w momencie otrzymania gotówki;
 • w przypadku zapłaty przy odbiorze PRODUKTU (zaliczenie pocztowe) zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ zamówienia;
 • w przypadku przedpłaty przelewem bankowym zamówienie jest przekazywane do realizacji po wpłynięciu kwoty przelewu odpowiadającej wartości zamówienia na rachunek bankowy SPRZEDAWCY;
 • w przypadku przedpłaty w systemie płatności elektronicznych PayU zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od PayU;
 • w przypadku przelewu z odroczonym terminem płatności zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu zamówienia przez SPRZEDAWCĘ.
 1. Maksymalny termin przekazania zamówienia do realizacji wynosi:
 • we wrześniu i październiku 2 dni robocze (tj. dni od poniedziałku do piątku), liczone od daty złożenia zamówienia;
 • w pozostałych miesiącach 3 dni robocze.
 1. Zamówienie złożone do godziny 10.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w dzień roboczy po godzinie 10.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.
 3. Termin otrzymania przesyłki przez KLIENTA obejmuje termin przekazania zamówienia do realizacji plus czas dostawy.
 4. Czas dostawy przesyłki przez Pocztę Polską wynosi zwykle 1-4 dni robocze, natomiast przez firmy kurierskie InPost i Fedex oraz paczkomaty InPost – 1-2 dni robocze.
 5. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie PRODUKTÓW lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez KLIENTA błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
§ 7. Ceny produktów
 1. Wszystkie ceny PRODUKTÓW i koszty przesyłki podawane przez SPRZEDAWCĘ są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy PRODUKCIE jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez KLIENTA i nie zawiera kosztu dostawy.
 3. Jeżeli KLIENT ma prawo do rabatu cenowego, to cena uwzględniająca rabat cenowy jest widoczna dopiero po dodaniu przez KLIENTA PRODUKTU do koszyka.
 4. Jeżeli KLIENT posiada kupon rabatowy, to przyznany na podstawie tego kuponu rabat jest uwzględniany po jego wpisaniu – przy wyliczaniu wartości brutto zamówienia.
 5. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen PRODUKTÓW znajdujących się w jego ofercie oraz wprowadzania do oferty nowych PRODUKTÓW.
§ 8. Formy płatności
 1. KLIENT może wybrać następujące formy płatności za zamówione PRODUKTY:
 • gotówka – przy odbiorze osobistym w siedzibie SPRZEDAWCY;
 • zapłata przy odbiorze PRODUKTU – przy dostawie PRODUKTÓW za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
 • przedpłata przelewem bankowym – przy dostawie PRODUKTÓW za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub paczkomatów InPost;
 • przedpłata w systemie płatności elektronicznych PayU – przy dostawie PRODUKTÓW za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub paczkomatów InPost;
 • przelew z odroczonym terminem płatności – tylko w przypadku składania zamówienia przez publiczne placówki oświatowe lub w przypadku indywidualnego uzgodnienia tej formy płatności przez KLIENTA ze SPRZEDAWCĄ. Ta forma płatności dostępna jest tylko dla zalogowanych KLIENTÓW.
§ 9. Promocje
 1. SPRZEDAWCA udziela następujących stałych rabatów cenowych:
 • Rabat w wysokości 10% jest udzielany wówczas, gdy KLIENT zamawia 5 lub więcej egzemplarzy jednego PRODUKTU (jednej pozycji zamówienia). Rabat dotyczy wyłącznie danego PRODUKTU i nie ma wpływu na ceny pozostałych zamawianych PRODUKTÓW.
 • Rabat w wysokości 15% jest udzielany wówczas, gdy KLIENT zamawia 10 lub więcej egzemplarzy jednego PRODUKTU. Rabat dotyczy wyłącznie danego PRODUKTU i nie ma wpływu na ceny pozostałych zamawianych PRODUKTÓW.
 1. Stałe rabaty cenowe nie są udzielane przy zakupie PRODUKTÓW będących zestawami książek.
 2. SPRZEDAWCA ma prawo przeprowadzania i odwoływania innych akcji promocyjnych na oferowane przez siebie PRODUKTY oraz wyprzedaży, a także wprowadzania w nich zmian.
 3. Warunki akcji promocyjnej lub wyprzedaży mogą przewidywać zawieszenie stałych rabatów cenowych.
 4. Warunki innych akcji promocyjnych i wyprzedaży będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej SPRZEDAWCY www.ekonomik.biz.pl.
 5. Innych promocji i wyprzedaży nie można łączyć między sobą ani ze stałymi rabatami cenowymi, chyba że warunki danej promocji lub wyprzedaży będą zawierały inne postanowienia.
 6. SPRZEDAWCA ma prawo przyznawania kodów rabatowych wybranym przez siebie KLIENTOM.
 7. Kod rabatowy może zostać przekazany za pomocą ulotki, e-maila, newslettera lub SMS-a.
 8. Promocje oraz kody rabatowe nie sumują się, chyba że regulamin promocji na to zezwala.
 9. Z kodu rabatowego można skorzystać dowolną liczbę razy w okresie jego ważności, jedynie podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.ekonomik.biz.pl.
 10. Kod rabatowy nie obniża i nie redukuje kosztów dostawy.
§ 10. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.) KLIENT może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym KLIENT lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała PRODUKT od pracownika SPRZEDAWCY lub od pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej albo odebrała PRODUKT z paczkomatu InPost.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podał on rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone mu zapłacone środki.
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem bądź ich części.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez wysyłanie skanu oświadczenia na adres e-mail: biuro@ekonomik.biz.pl.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres SPRZEDAWCY.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie umowę uważa się za niezawartą.
 10. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz otrzymania PRODUKTU, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia PRODUKTU do KLIENTA.
 11. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania PRODUKTU z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu odesłania PRODUKTU, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU z tytułu odstąpienia od umowy, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania PRODUKTU do SPRZEDAWCY.
 13. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez KLIENTA w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 14. KLIENT ma obowiązek zwrócić PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie PRODUKTU przed upływem terminu.
§ 11. Reklamacje wad produktów
 1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny wobec KLIENTA, jeżeli sprzedany PRODUKT ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych PRODUKTÓW z umową.
 2. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego PRODUKTU przez SPRZEDAWCĘ.
 3. SPRZEDAWCA w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji KLIENTA i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez SPRZEDAWCĘ KLIENT powinien dostarczyć do SPRZEDAWCY reklamowany PRODUKT lub PRODUKTY wraz z dowodem ich zakupu oraz opisem reklamacji.
 5. Opis reklamacji KLIENT może sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 6. W przypadku gdy PRODUKT został dostarczony do KLIENTA za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub paczkomatu InPost, reklamowany PRODUKT, dowód zakupu oraz opis reklamacji należy wysłać na adres SPRZEDAWCY.
 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji PRODUKT zostanie wymieniony na wolny od wad lub KLIENT będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej kwoty.
 8. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego PRODUKTU ponosi SPRZEDAWCA i zwraca je po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Zwrot zapłaconej przez KLIENTA kwoty oraz kosztów odesłania reklamowanego PRODUKTU nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji – przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez KLIENTA rachunek bankowy lub adres.
§ 12. Dane osobowe
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez SPRZEDAWCĘ zostały opisane w dokumencie Polityka prywatności.
 2. Dokument Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
§ 13. Przerwy techniczne
 1. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sklepu internetowego spowodowany czynnikami niezależnymi od SPRZEDAWCY oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. SPRZEDAWCA nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje przerw w dostępie do sklepu internetowego spowodowane względami technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.
§ 14. Inne postanowienia
 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 2. KLIENT będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. KLIENT w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823).
 3. Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. 
 5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r., poz. 1823), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych.
 6. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1014).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2022 r.
 8. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie sklepu internetowego www.ekonomik.biz.pl.
 9. Wszelkie uwagi i problemy można zgłaszać do SPRZEDAWCY korzystając z dowolnego sposobu kontaktu wymienionego na początku niniejszego regulaminu.


Załącznik 1. Wzór odstąpienia od umowy
Załącznik 2. Formularz reklamacji

 

Aktualny regulamin sklepu w formacie PDF

 

Regulamin sklepu obowiązujący do 30 czerwca 2022 r.

Regulamin sklepu obowiązujący do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin sklepu obowiązujący do 3 listopada 2019 r.

Regulamin sklepu obowiązujący do 30 czerwca 2019 r.

Regulamin sklepu obowiązujący do 4 lutego 2019 r.

Regulamin sklepu obowiązujący do 25 maja 2018 r.


Przejdź do strony głównej

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a będziemy Cię powiadamiać o nowych książkach, promocjach i wyprzedażach.

 

Systemy płatności

 • PayU

Bezpieczne zakupy

 • Home SSL
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Polityka cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu