1 » Wykaz materiałów dodatkowych2

Wykaz materiałów dodatkowych

Poniżej znajduje się wykaz materiałów dodatkowych dla nauczycieli, które wysyłamy bezpłatnie w formie elektronicznej w postaci załączników do e-maila. Informacje o tym, w jaki sposób można otrzymać materiały dodatkowe, znajdują się na tej stronie

 
EKONOMIA W ZARYSIE
1. Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
2. Plan wynikowy dostosowany do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
3. Zestaw 5 testów (dla dwóch grup)
4. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
5. Suplement do podręcznika: Źródła wiedzy ekonomicznej, czyli skąd czerpać informacje o  ekonomii i gospodarce
   
ELEMENTY PRAWA
1. Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
2. Plan wynikowy dostosowany do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach

3. Zestaw 6 testów (dla dwóch grup)
4. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń

5. „Elementy prawa – materiały dla nauczyciela” – książka w wersji PDF (rok wydania 2010), zawierająca informacje o starej podstawie programowej i programie nauczania, informacje o korelacji międzyprzedmiotowej, propozycję planu wynikowego, informacje na temat oceniania osiągnięć uczniów oraz propozycje testów
6. Prezentacje:
 • Decyzja  administracyjna
 • Dokumentacja  pracownicza
 • Europejskie prawo pracy
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
 • Klasyfikacja działalności gospodarczej
 • Obowiązki pracodawcy w stosunku do kształcących się
 • Ochrona pracy. Instytucje ochrony pracy
 • Pojęcie, podział i źródła prawa administracyjnego
 • Prawa i obowiązki małżonków. Władza rodzicielska
 • Równe traktowanie osób w zakresie zatrudnienia oraz mobbing
 • Sankcje w prawie cywilnym
 • Spółka europejska
 • Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika
 • Zasady prawa pracy
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
   
KADRY I PŁACE
1. Zestaw 6 testów (dla dwóch grup)
   
KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE
1. Plany wynikowe i programy nauczania:
 • Plan wynikowy „Kompetencje personalne i społeczne i organizacja pracy małych zespołów” przeznaczony dla techników i szkół policealnych, w których na kompetencje personalne i społeczne oraz organizację pracy małych zespołów przeznaczono łącznie 30 godzin lekcyjnych (jest on przeznaczony m.in. dla techników i szkół policealnych, które w roku szkolnym 2018/2019 realizują plany i programy nauczania opracowane w 2017 roku przez ORE)
 • Program nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kompetencji personalnych i społecznych (KPS) i organizacji pracy małych zespołów (OMZ) dla techników i szkół policealnych (jest on przeznaczony m.in. dla techników i szkół policealnych, które w roku szkolnym 2018/2019 realizują plany i programy nauczania opracowane w 2017 roku przez ORE)
 • Plan wynikowy „Kompetencje personalne i społeczne” – przeznaczony dla techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i zasadniczych szkół zawodowych, w których na kompetencje personalne i społeczne przeznaczono 30 godzin lekcyjnych (jest on przeznaczony m.in. dla szkół branżowych I stopnia, które w roku szkolnym 2018/2019 realizują plany i programy nauczania opracowane w 2017 roku przez ORE)
 • Program nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kompetencji personalnych i społecznych (KPS) dla techników, szkół branżowych I stopnia, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, w których na kompetencje personalne i społeczne przeznaczono 30 godzin lekcyjnych (jest on przeznaczony m.in. dla szkół branżowych I stopnia, które w roku szkolnym 2018/2019 realizują plany i programy nauczania opracowane w 2017 roku przez ORE)
2. Materiały dydaktyczne dla nauczyciela: Uwagi do realizacji materiału nauczania z zakresu kompetencji personalnych i społecznych
3. Zestaw 5 testów (dla dwóch grup)
4. Prezentacje:
 • Gospodarowanie czasem
 • Komunikatywność
 • Netykieta
 • Określanie celu
 • Rozwiązywanie problemów
 • Savoir-vivre
   
MARKETING
1. Test (dla dwóch grup) pozwalający na sprawdzenie opanowania przez uczniów całości materiału nauczania
2. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
3. Prezentacja: Znak towarowy i jego ochrona
4. Plany wynikowe:
 • Ekonomika (TE 2008)
 • Marketing (TE TH TR 1997-2000)
 • Marketing (TH 2009)
5. „Marketing – materiały dla nauczyciela” – książka w wersji PDF (rok wydania 2010), zawierająca informacje o starej podstawie programowej i programie nauczania, informacje o korelacji międzyprzedmiotowej, propozycję planu wynikowego, informacje na temat oceniania osiągnięć uczniów oraz propozycje testów.
   
ORGANIZOWANIE PRACY MAŁYCH ZESPOŁÓW (OMZ)
1. Plany wynikowe i programy nauczania:
 • Plan wynikowy „Kompetencje personalne i społeczne i organizacja pracy małych zespołów” przeznaczony dla techników i szkół policealnych, w których na kompetencje personalne i społeczne oraz organizację pracy małych zespołów przeznaczono łącznie 30 godzin lekcyjnych (jest on przeznaczony m.in. dla techników i szkół policealnych, które w roku szkolnym 2018/2019 realizują plany i programy nauczania opracowane w 2017 roku przez ORE)
 • Program nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kompetencji personalnych i społecznych (KPS) i organizacji pracy małych zespołów (OMZ) dla techników i szkół policealnych (jest on przeznaczony m.in. dla techników i szkół policealnych, które w roku szkolnym 2018/2019 realizują plany i programy nauczania opracowane w 2017 roku przez ORE)
 • Plan wynikowy „Organizacja pracy małych zespołów” – przeznaczony dla techników i szkół policealnych, w których na organizację pracy małych zespołów przeznaczono 30 godzin lekcyjnych
 • Program nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu organizacji pracy małych zespołów dla techników i szkół policealnych, w których na organizację pracy małych zespołów przeznaczono 30 godzin lekcyjnych
2. Zestaw 4 testów (dla dwóch grup)
3. Prezentacje:
 • Kierowanie wykonaniem przydzielonego zadania
 • Planowanie pracy zespołu
 • Wprowadzanie usprawnień technicznych i organizacyjnych
   
PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PDG)
1. Plany wynikowe i programy nauczania:
 • Plan wynikowy przeznaczony w roku szkolnym 2018/2019 dla klas pierwszych w szkołach, w których na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczono 30 godzin lekcyjnych (jest on przeznaczony m.in. dla techników, szkół branżowych I stopnia i szkół policealnych, które w roku szkolnym 2018/2019 realizują plany i programy nauczania opracowane w 2017 roku przez ORE)
 • Program nauczania przeznaczony w roku szkolnym 2018/2019 dla klas pierwszych, w których na treści kształcenia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczono 30 godzin (jest on przeznaczony m.in. dla techników, szkół branżowych I stopnia i szkół policealnych, które w roku szkolnym 2018/2019 realizują plany i programy nauczania opracowane w 2017 roku przez ORE)
 • Plan wynikowy przeznaczony w roku szkolnym 2018/2019 dla klas pierwszych w szkołach, w których na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczono 60 godzin lekcyjnych
 • Program nauczania przeznaczony w roku szkolnym 2018/2019 dla klas pierwszych, w których na treści kształcenia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczono 60 godzin
 • Plan wynikowy przeznaczony w roku szkolnym 2018/2019 dla klas drugich, trzecich i czwartych, w których na treści kształcenia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczono 60 godzin
 • Program nauczania przeznaczony w roku szkolnym 2018/2019 dla klas drugich, trzecich i czwartych, w których na treści kształcenia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczono 60 godzin
2. Zestaw 5 testów (dla dwóch grup)
3. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
4. Prezentacje:
 • Innowacyjność i innowacje
 • Normalizacja i normy
 • Prawa konsumentów
 • Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • Obliczanie podatku VAT
 • Wypełnianie faktur
   
PODSTAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
   
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
1. Zestaw 5 testów (dla dwóch grup)
2. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
3. Prezentacja: Decyzja  administracyjna
   
PRACOWNICY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
1. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
   
PRAWO ADMINISTRACYJNE
1. Zestaw 5 testów (dla dwóch grup)
2. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
3. Prezentacja: Pojęcie, podział i źródła prawa administracyjnego
   
PRAWO W TURYSTYCE I HOTELARSTWIE
1. Odpowiedzi do zadań
   
PROWADZENIE SPRZEDAŻY
1. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
 
SPORZĄDZANIE PLANÓW, ANALIZ I SPRAWOZDAŃ
1. Zestaw 4 testów (dla dwóch grup) oraz praktyczne zadanie egzaminacyjne
2. Plan wynikowy dostosowany do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
   
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG REKLAMOWYCH
1. Test (dla dwóch grup) pozwalający na sprawdzenie opanowania przez uczniów całości materiału nauczania
2. Plan wynikowy dostosowany do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
3. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
   
STATYSTYKA
1. Test (dla dwóch grup) pozwalający na sprawdzenie opanowania przez uczniów całości materiału nauczania
2. Prezentacje:
 • Estymacja
 • Podstawy prawne statystyki
 • Służby statystyki publicznej
3. Plan wynikowy
   
WYBRANE ZAGADNIENIA Z  PRAWA
1. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
2. Prezentacje:
 • Dokumentacja  pracownicza
 • Europejskie prawo pracy
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
 • Klasyfikacja działalności gospodarczej
 • Obowiązki pracodawcy w stosunku do kształcących się
 • Ochrona pracy. Instytucje ochrony pracy
 • Prawa i obowiązki małżonków. Władza rodzicielska
 • Równe traktowanie osób w zakresie zatrudnienia oraz mobbing
 • Sankcje w prawie cywilnym
 • Spółka europejska
 • Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika
 • Zasady prawa pracy
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
   
ZARYS  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1. Program nauczania do podstaw przedsiębiorczości pt. „Zarys przedsiębiorczości”, który zwyciężył w 2012 r. w organizowanym przez ORE konkursie na modelowe programy nauczania (program nauczania został zaktualizowany w 2017 roku)
2. Szczegółowy plan wynikowy do ww. programu nauczania
3. Zestaw 6 testów (dla dwóch grup)
4. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
5. Przewodnik multimedialny dla nauczyciela – sprawdzone adresy ogólnodostępnych stron internetowych zawierających bardzo dobre materiały (np. prezentacje, filmy) do wykorzystania podczas realizacji poszczególnych tematów w ramach podstaw przedsiębiorczości
6. Prezentacje:
 • Prawa konsumentów
 • Asertywność
 • Zasady i proces komunikacji interpersonalnej
   
ZASADY RACHUNKOWOŚCI
1. „Zasady rachunkowości – materiały dla nauczyciela” – książka w wersji PDF (rok wydania 2010), zawierająca informacje o starej podstawie programowej i programie nauczania, informacje o korelacji międzyprzedmiotowej, propozycję planu wynikowego, informacje na temat oceniania osiągnięć uczniów oraz propozycje testów
2. Plan wynikowy bloku tematycznego Elementy rachunkowości, moduł Zasady rachunkowości, opracowany zgodnie z programem nauczania LP-EA/MENiS/2002.04.30.
3. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń

Przejdź do strony głównej

Koszyk

Twój koszyk jest pusty ...

Kontakt

 • Wydawnictwo Ekonomik - Jacek Musiałkiewicz
  ul. Zwierzyniecka 7 m. 1
  00-719 Warszawa
 • E-mail:biuro@ekonomik.biz.pl
 • Telefon22 840-19-25
  22 851-70-31
 • Fax22 840-19-25

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a będziemy Cię powiadamiać o nowych książkach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

 

Systemy płatności

 • PayU

Bezpieczne zakupy

 • Home SSL