1 » 2 » Podstawy przedsiębiorczości 2.0 - podręcznik3
Podstawy przedsiębiorczości 2.0 - podręcznikPodstawy przedsiębiorczości 2.0 - podręcznik
Podstawy przedsiębiorczości 2.0 - podręcznikPodstawy przedsiębiorczości 2.0 - podręcznik
NowośćPromocja

Podstawy przedsiębiorczości 2.0 - podręcznik

Koszt wysyłki: od 10,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Paczkomaty InPost - 10,00 zł
Poczta Polska --> PayU, przedpłata, przelew - 10,00 zł
Poczta Polska --> pobranie - 14,00 zł
Kurier InPost --> PayU, przedpłata, przelew - 14,00 zł
Kurier InPost --> pobranie - 18,00 zł
Kurier FEDEX --> PayU, przedpłata, przelew - 18,00 zł
Kurier FEDEX --> pobranie - 22,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-115-4

Cena: 23,10 zł

Cena poprzednia: 29,40 zł

pozostało do końca promocji
Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • Recenzje produktu (0)
Na tej stronie zamieszczone są informacje dotyczące podstaw przedsiębiorczości – przedmiotu realizowanego w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia w klasach przeznaczonych dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej. Osoby zainteresowane informacjami dotyczącymi podstaw przedsiębiorczości – przedmiotu realizowanego w klasach przeznaczonych dla absolwentów gimnazjów zapraszamy na stronę podręcznika Zarys przedsiębiorczości.
 
Program nauczania
Podręcznik „Podstawy przedsiębiorczości 2.0” jest zgodny z programem nauczania o tym samym tytule, opracowanym na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji (jednostki podległej MEN). Program nauczania można pobrać ze strony internetowej ORE, klikając w ten link. Program nauczania wraz z recenzjami i informacjami o nim zamieściliśmy na dole tej strony.
 
Rozkład materiału
Do podręcznika i programu nauczania podstawy przedsiębiorczości opracowaliśmy również plan wynikowy (rozkład materiału, siatkę godzin) – jest on zamieszczony pod tym linkiem. Plan wynikowy jest udostępniony również w dziennikach elektronicznych Librus i Vulcan:
 • w Librusie są to następujące rozkłady: Podstawy przedsiębiorczości 2.0 dla LO, Podstawy przedsiębiorczości 2.0 dla Technikum, Podstawy przedsiębiorczości 2.0 dla BS I st.;
 • w Vulcanie jest to jeden rozkład – wspólny dla wszystkich typów szkół o nazwie: Ekonomik_PodstawyPrzedsiębiorczości2.0.


Autorzy: Jacek Musiałkiewicz, Grzegorz Kwiatkowski

 Podręcznik 
Podręcznik do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Może być wykorzystywany przez uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia – w klasach przeznaczonych dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej.
 
Podręcznik został napisany tak, aby w interesujący dla uczniów sposób przedstawić wszystkie zagadnienia wymagane przez podstawę programową. W celu łatwiejszego ich zrozumienia zamieściliśmy w podręczniku wiele przykładów oraz informacji uzupełniających (m.in. praktycznych wskazówek, ciekawostek, wypowiedzi praktyków). W celu zwizualizowania omawianych zagadnień i przedstawienia ich w sposób bardziej przejrzysty zamieściliśmy w podręczniku liczne tabele, rysunki i zdjęcia. W wielu rozdziałach odwołujemy się do treści zamieszczonych w internecie – w celu łatwiejszego wejścia na stronę internetową zamieściliśmy skrócone linki oraz kody QR.

Podręcznik „Podstawy przedsiębiorczości 2.0” został złożony w MEN w celu wpisania go do wykazu podręczników szkolnych. Do czasu wydania przez Ministra Edukacji Narodowej decyzji w tej sprawie może on być wykorzystywany w szkołach jako materiał edukacyjny i wpisany do szkolnego zestawu podręczników bez numeru dopuszczenia MEN z adnotacją „Materiał edukacyjny”. To rozwiązanie jest zgodne z art. 22 aa ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481, z późn. zm.), w którym zapisano, że nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego.


Książka zawiera:
 • 340 stron formatu B5
 • 68 rysunków
 • 221 zdjęć
 • 50 tabel
 • 145 przykładów
 • 6 wzorów

alt Spis treści
alt Fragmenty

ISBN 978-83-7735-115-4
Wydanie I (2020 r.) Zbiór ćwiczeń 
Zbiór ćwiczeń do podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości 2.0” wydamy na początku roku szkolnego 2020/2021, a we wrześniu 2020 r. na naszej stronie internetowej zamieścimy ćwiczenia do pierwszych rozdziałów podręcznika. Materiały dodatkowe 
Informację o materiałach dodatkowych (np. testach, prezentacjach, przewodniku multimedialnym), jakie mogą otrzymać nauczyciele korzystający z naszego podręcznika, można znaleźć w zakładce Materiały dodatkowe. Wykaz aktów prawnych 
Wykaz aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości 2.0” zamieszczony jest w zakładce Akty prawne.Program nauczania 
Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości 2.0 w roku szkolnym 2020/2021 może być stosowany we wszystkich klasach przeznaczonych dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej, w których realizowany jest przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Program nie ma numeru dopuszczenia, ponieważ od kilku lat MEN nie zatwierdza już programów nauczania. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 22a) nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza program do użytku w danej szkole. Program przedstawiony przez nauczyciela może być opracowany przez niego samodzielnie lub przez inny podmiot.


Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości 2.0 został opracowany przez nas na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji (jednostki podległej MEN). Następnie został oceniony przez recenzentów współpracujących z MEN (recenzje poniżej). Spełnia on więc wszystkie wymagania MEN i – w naszej opinii – jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku programów nauczania do podstaw przedsiębiorczości. Program nauczania można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji, klikając w ten link. ORE zlecił nam opracowanie tego programu, ponieważ zostaliśmy laureatami otwartego konkursu ogłoszonego przez tę instytucję.
 

alt Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości 2.0
alt Recenzja nr 1
alt Recenzja nr 2

alt Recenzja nr 3
alt Recenzja nr 4


 O autorach 
Grzegorz Kwiatkowski – doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki z 10-letnim stażem pracy (Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie). Autor publikacji naukowych (m.in. Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2018) oraz autor podręcznika i ćwiczeń dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Ekonomia w zarysie, Ekonomik, 2017). Autor bloga popularnonaukowego poświęconego ekonomii i gospodarce (ekonomiawprzykladach.pl).


Jacek Musiałkiewicz – magister (SGH 1992), przedsiębiorca i praktyk życia gospodarczego. Od prawie 30 lat prowadzi działalność gospodarczą, którą przez 20 lat łączył z pracą zawodową, w której zajmował takie stanowiska jak: nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, specjalista ds. analiz bankowych, główny księgowy, dyrektor finansowy, prezes zarządu spółki z o.o. Autor podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół ponadpodstawowych (m.in. Zarys przedsiębiorczości, Ekonomik, 2015, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Ekonomik, 2019).


Część I. Kim jest człowiek przedsiębiorczy? 
   1. Istota przedsiębiorczości 
   2. Komunikacja interpersonalna 
   3. Negocjacje
   4. Praca zespołowa

Część II. Jak działa gospodarka?
   5. Rynek
   6. Pieniądz i jego obieg
   7. Gospodarka rynkowa a inne systemy gospodarcze
   8. Podmioty gospodarki rynkowej
   9. Cykl koniunkturalny
   10. Rola państwa w gospodarce
   11. Problemy makroekonomiczne

Część III. Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo?
   12. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwach
   13. Otoczenie przedsiębiorstwa
   14. Zarządzanie przedsiębiorstwem
   15. Finanse przedsiębiorstwa
   16. Marketing
   17. Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu

Część IV. Jak gospodarować finansami osobistymi?
   18. Organizowanie i planowanie finansów osobistych
   19. Konsumenci na rynku
   20. Podmioty rynku finansowego
   21. Konto osobiste
   22. Karty płatnicze
   23. Racjonalne korzystanie z kredytów i pożyczek
   24. Racjonalnie oszczędzanie i inwestowanie
   25. Ubezpieczenie siebie i swojego majątku
   26. Zabezpieczenie emerytalne

Część V. Jak się odnaleźć na rynku pracy?
   27. Funkcjonowanie rynku pracy
   28. Aktywność i kariera zawodowa
   29. Poszukiwanie pracy
   30. Rozmowa kwalifikacyjna
   31. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników
   32. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
   33. Ochrona pracy i rozstrzyganie sporów między pracownikiem i pracodawcą

Część VI. Jak prowadzić własne przedsiębiorstwo?
   34. Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej
   35. Źródła finansowania działalności
   36. Biznesplan
   37. Rozpoczęcie i zakończenie działalności
   38. Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

 

Podręcznik „Podstawy przedsiębiorczości 2.0” został złożony w MEN w celu wpisania go do wykazu podręczników szkolnych. Do czasu wydania przez Ministra Edukacji Narodowej decyzji w tej sprawie może on być wykorzystywany w szkołach jako materiał edukacyjny i wpisany do szkolnego zestawu podręczników bez numeru dopuszczenia MEN z adnotacją „Materiał edukacyjny”
 

Do podręcznika Podstawy przedsiębiorczości 2.0 mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości 2.0 - spełnia wszystkie wymagania MEN i został przez nas opracowany na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji.
2. Plan wynikowy Podstawy przedsiębiorczości 2.0.

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.

 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości 2.0” (stan na 31 lipca 2020 r.).
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1460, z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.).
6. Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 865, z późn. zm.).
7. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1950, z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1810, z późn. zm.).
9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2357, z późn. zm.).
10. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 266, z późn. zm.).
11. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.).
12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 794).
13. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287).
14. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 895, z późn. zm.).
15. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215, z późn. zm.).
16. Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 571)

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.

Książki, którymi Państwo również mogą być zainteresowani