Strona główna » Podstawy przedsiębiorczości » Podstawy przedsiębiorczości 2.0 - podręcznik
Podstawy przedsiębiorczości 2.0 - podręcznikPodstawy przedsiębiorczości 2.0 - podręcznik
Podstawy przedsiębiorczości 2.0 - podręcznik
Podstawy przedsiębiorczości 2.0 - podręcznik
Nowe wydanie

Podstawy przedsiębiorczości 2.0 - podręcznik

Koszt wysyłki: od 14,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-121-5

Cena: 37,80 zł

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • W zestawie taniej (1)
 • Recenzje produktu (0)
 
Program nauczania
Podręcznik „Podstawy przedsiębiorczości 2.0” jest zgodny z programem nauczania o tym samym tytule, opracowanym na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji (jednostki podległej MEN). Program nauczania można pobrać ze strony internetowej ORE, klikając w ten link. Program nauczania wraz z recenzjami i informacjami o nim zamieściliśmy na dole tej strony.
 
Rozkład materiału
Do podręcznika i programu nauczania podstawy przedsiębiorczości opracowaliśmy również plan wynikowy (rozkład materiału, siatkę godzin) – jest on zamieszczony pod tym linkiem. Plan wynikowy jest udostępniony również w dziennikach elektronicznych Librus i Vulcan:
 • w Librusie są to następujące rozkłady: Podstawy przedsiębiorczości 2.0 dla LO, Podstawy przedsiębiorczości 2.0 dla Technikum, Podstawy przedsiębiorczości 2.0 dla BS I st.;
 • w Vulcanie jest to jeden rozkład – wspólny dla wszystkich typów szkół o nazwie: Ekonomik_PodstawyPrzedsiębiorczości2.0.


Autorzy: Jacek Musiałkiewicz, Grzegorz Kwiatkowski

 Podręcznik 
Podręcznik do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Może być wykorzystywany przez uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia – w klasach przeznaczonych dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej.
 
Podręcznik został napisany tak, aby w interesujący dla uczniów sposób przedstawić wszystkie zagadnienia wymagane przez podstawę programową. W celu łatwiejszego ich zrozumienia zamieściliśmy w podręczniku wiele przykładów oraz informacji uzupełniających (m.in. praktycznych wskazówek, ciekawostek, wypowiedzi praktyków). W celu zwizualizowania omawianych zagadnień i przedstawienia ich w sposób bardziej przejrzysty zamieściliśmy w podręczniku liczne tabele, rysunki i zdjęcia. W wielu rozdziałach odwołujemy się do treści zamieszczonych w internecie – w celu łatwiejszego wejścia na stronę internetową zamieściliśmy skrócone linki oraz kody QR.

Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego i otrzymał numer dopuszczenia 1113/2020. Więcej informacji o dopuszczeniu podręcznika znajdziecie Państwo w zakładce Notka MEN.


Książka zawiera:
 • 340 stron formatu B5
 • 68 rysunków
 • 259 zdjęć
 • 50 tabel
 • 128 przykładów i ciekawostek
 • 6 wzorów dokumentów

alt Spis treści
alt Fragmenty
ISBN 978-83-7735-121-5
Wydanie II (2021 r.) Zbiór ćwiczeń 
Zbiór ćwiczeń do podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości 2.0” jest dostępny w sprzedaży.  Materiały dodatkowe 
Informację o materiałach dodatkowych (np. testach, prezentacjach, przewodniku multimedialnym), jakie mogą otrzymać nauczyciele korzystający z naszego podręcznika, można znaleźć w zakładce Materiały dodatkowe. Wykaz aktów prawnych 
Wykaz aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości 2.0” zamieszczony jest w zakładce Wykaz aktów prawnych.Program nauczania 
Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości 2.0 w roku szkolnym 2020/2021 może być stosowany we wszystkich klasach przeznaczonych dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej, w których realizowany jest przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Program nie ma numeru dopuszczenia, ponieważ od kilku lat MEN nie zatwierdza już programów nauczania. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 22a) nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza program do użytku w danej szkole. Program przedstawiony przez nauczyciela może być opracowany przez niego samodzielnie lub przez inny podmiot.


Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości 2.0 został opracowany przez nas na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji (jednostki podległej MEN). Następnie został oceniony przez recenzentów współpracujących z MEN (recenzje poniżej). Spełnia on więc wszystkie wymagania MEN i – w naszej opinii – jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku programów nauczania do podstaw przedsiębiorczości. Program nauczania można pobrać ze strony internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji, klikając w ten link. ORE zlecił nam opracowanie tego programu, ponieważ zostaliśmy laureatami otwartego konkursu ogłoszonego przez tę instytucję.

alt Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości 2.0
alt Recenzja programu nauczania nr 1
alt Recenzja programu nauczania nr 2

alt Recenzja programu nauczania nr 3
alt Recenzja programu nauczania nr 4


Przewodnik multimedialny 
W przewodniku multimedialnym podawane są adresy różnych zasobów edukacyjnych, które można wykorzystać w trakcie prowadzenia zajęć z podstaw przedsiębiorczości.


Przewodnik projektowy 
Przewodnik projektowy stanowi suplement do podręcznika i zawiera pomysły zajęć projektowych do poszczególnych jego części.

 

 O autorach 
Grzegorz Kwiatkowski – doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki z 10-letnim stażem pracy (Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie). Autor publikacji naukowych (m.in. Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2018) oraz autor podręcznika i ćwiczeń dla uczniów szkół ponadpodstawowych (Ekonomia w zarysie, Ekonomik, 2017). Autor bloga popularnonaukowego poświęconego ekonomii i gospodarce (ekonomiawprzykladach.pl).


Jacek Musiałkiewicz – magister (SGH 1992), przedsiębiorca i praktyk życia gospodarczego. Od ponad 30 lat prowadzi działalność gospodarczą, którą przez 20 lat łączył z pracą zawodową, w której zajmował takie stanowiska jak: nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, specjalista ds. analiz bankowych, główny księgowy, dyrektor finansowy, prezes zarządu spółki z o.o. Autor podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół ponadpodstawowych (m.in. Zarys przedsiębiorczości, Ekonomik, 2015, Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Ekonomik, 2019).


Część I. Kim jest człowiek przedsiębiorczy? 
   1. Istota przedsiębiorczości 
   2. Komunikacja interpersonalna 
   3. Negocjacje
   4. Praca zespołowa

Część II. Jak działa gospodarka?
   5. Rynek
   6. Pieniądz i jego obieg
   7. Gospodarka rynkowa a inne systemy gospodarcze
   8. Podmioty gospodarki rynkowej
   9. Cykl koniunkturalny
   10. Rola państwa w gospodarce
   11. Problemy makroekonomiczne

Część III. Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo?
   12. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwach
   13. Otoczenie przedsiębiorstwa
   14. Zarządzanie przedsiębiorstwem
   15. Finanse przedsiębiorstwa
   16. Marketing
   17. Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu

Część IV. Jak gospodarować finansami osobistymi?
   18. Organizowanie i planowanie finansów osobistych
   19. Konsumenci na rynku
   20. Podmioty rynku finansowego
   21. Konto osobiste
   22. Karty płatnicze
   23. Racjonalne korzystanie z kredytów i pożyczek
   24. Racjonalnie oszczędzanie i inwestowanie
   25. Ubezpieczenie siebie i swojego majątku
   26. Zabezpieczenie emerytalne

Część V. Jak się odnaleźć na rynku pracy?
   27. Funkcjonowanie rynku pracy
   28. Aktywność i kariera zawodowa
   29. Poszukiwanie pracy
   30. Rozmowa kwalifikacyjna
   31. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników
   32. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
   33. Ochrona pracy i rozstrzyganie sporów między pracownikiem i pracodawcą

Część VI. Jak prowadzić własne przedsiębiorstwo?
   34. Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej
   35. Źródła finansowania działalności
   36. Biznesplan
   37. Rozpoczęcie i zakończenie działalności
   38. Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

 

Podręcznik dopuszczony przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego do nauczania podstaw przedsiębiorczości w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. - d
W wykazie podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej podręcznikowi "Podstawy przedsiębiorczości 2.0" został nadany numer ewidencyjny 1113/2020).
(Patrz: Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego - liceum i technikum
Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego - szkoła branżowa I stopnia)

Decyzja o dopuszczeniu podręcznika do użytku szkolnego


 

Do podręcznika Podstawy przedsiębiorczości 2.0 mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości 2.0 - spełnia wszystkie wymagania MEN i został przez nas opracowany na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji
2. Recenzje do programu nauczania
3. Plan wynikowy Podstawy przedsiębiorczości 2.0
4. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
5. Zestaw 6 testów (dla dwóch grup)
6. Ćwiczenia uzupełniające do książki "Podstawy przedsiębiorczości 2.0 - ćwiczenia"
7. Przewodnik multimedialny
8. Przewodnik projektowy
Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.
 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Podstawy przedsiębiorczości 2.0” (stan na 30 sierpnia 2022 r.).
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1805, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510)
5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128, z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138)
8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 492, z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2439, z późn. zm.)
10. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1009, z późn. zm.)
11. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467)
12. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. z 2022 r., poz. 246)
13. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1907, z późn. zm.)
14. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287, z późn. zm.)
15. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1130, z późn. zm.)
16. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1342, z późn. zm.)
17. Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 571)
18. Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 190)

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.


Książki, którymi Państwo również mogą być zainteresowani
Inni klienci kupili również
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Polityka cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ