1 » 2 » Kompetencje personalne i społeczne - podręcznik3
Kompetencje personalne i społeczne - podręcznik 1Kompetencje personalne i społeczne - podręcznik 2
Kompetencje personalne i społeczne - podręcznik 1Kompetencje personalne i społeczne - podręcznik 2

Kompetencje personalne i społeczne - podręcznik

Koszt wysyłki: od 10,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Paczkomaty InPost - 10,00 zł
Kurier InPost --> PayU, przedpłata, przelew - 14,00 zł
Kurier InPost --> pobranie - 18,00 zł
Kurier FEDEX --> PayU, przedpłata, przelew - 18,00 zł
Kurier FEDEX --> pobranie - 22,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-108-6

Cena: 21,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • W zestawie taniej (5)
 • Recenzje produktu (0)

Autorka: Anna Krajewska

 O książce: 
W podręczniku w przystępny sposób wyjaśnione są zagadnienia dotyczące osobowości, rozumienia, odczuwania i motywacji (kompetencje personalne) oraz funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach w społeczeństwie (kompetencje społeczne). Omówione w nim treści kształtują życiową zaradność ludzi, dlatego może on być przydatny nie tylko dla uczniów, lecz dla każdego człowieka. Dużą zaletą podręcznika jest wzbogacenie treści teoretycznych licznymi przykładami, które przybliżają czytelnikowi omawiane zagadnienia.

Podręcznik może być wykorzystywany w technikach, szkołach branżowych I stopnia i szkołach policealnych, kształcących we wszystkich zawodach, a także na kursach i szkoleniach oraz do samokształcenia. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania podręcznika w realizacji nowej podstawy programowej z 2019 r. – ze wskazaniem zawodów, nowych trzyliterowych kwalifikacji i ich części oraz konkretnych efektów kształcenia – dostępne są w pliku: link.

 

Wykorzystanie książki

Podstawy programowe z 2012 i 2017 r. (uczniowie po gimnazjum) Podstawa programowa z 2019 r. (uczniowie po szkole podstawowej)
technika, szkoły branżowe I stopnia i szkoły policealne – efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (KPS) technika, szkoły branżowe I stopnia i szkoły policealne – we wszystkich zawodach

 


Książka zawiera:
 • 152 strony formatu B5
 • 26 tabel
 • 27 rysunków
 • 115 przykładów

alt Spis treści
alt Fragment 
alt Porównanie wydania II książki z wydaniem I 

ISBN 978-83-7735-108-6
Wydanie III (2019 r.) Fragment recenzji: 
„W opiniowanym podręczniku wiedza teoretyczna łączy się z praktyką w przykładach podanych na trzy sposoby. Pierwszym z nich są rysunki i schematy z opisami, drugim przykłady prezentowane w tabelach, trzecim opisy rzeczywistych sytuacji życiowych.”

 O autorce: 
Anna Krajewska – trener biznesu, doradca zawodowy i nauczyciel akademicki. Doświadczenie w biznesie zdobywała m.in. jako dyrektor handlowy i właściciel firmy szkoleniowej, a doświadczenie w nauce, pracując jako trener-instruktor w Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

1. Kompetencje
    1.1. Wprowadzenie
    1.2. Definicja kompetencji
    1.3. Kompetencje personalne
    1.4. Kompetencje społeczne
    1.5. Funkcjonalność kompetencji
    1.6. Aktualizowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności
    Podsumowanie

2. Porozumiewanie się ludzi
    2.1. Wprowadzenie
    2.2. Definicja komunikacji
    2.3. Proces komunikacji interpersonalnej
    2.4. Bariery w porozumiewaniu się ludzi
    2.5. Słuchanie
    Podsumowanie

3. Mowa ciała
    3.1. Wprowadzenie
    3.2. Trzy złote zasady
    3.3. Reguła Mehrabiana
    3.4. Mowa ciała w praktyce
    Podsumowanie

4. Savoir-vivre, czyli zasady kultury i etyki w praktyce
    4.1. Wprowadzenie
    4.2. Pojęcia „savoir-vivre”, „kultura”, „etyka”
    4.3. Cechy osoby dobrze wychowanej
    4.4. Spotkania
    4.5. Zasady kultury i etyki we współpracy
    4.6. Netykieta i etyka w sieci
    Podsumowanie

5. Etyka i odpowiedzialność w komunikacji
    5.1. Wprowadzenie
    5.2. Etyczne wywieranie wpływu
    5.3. Reguły wywierania wpływu
    5.4. Perswazja
    5.5. Manipulacja – nieetyczne wywieranie wpływu
    5.6. Odpowiedzialność za działania nieetyczne
    5.7. Pomoc ofiarom
    Podsumowanie

6. Współpraca w zespole
    6.1. Wprowadzenie
    6.2. Grupa a zespół
    6.3. Proces budowania zespołu
    6.4. Warunki współpracy w zespole
    6.5. Ludzie w zespole
    Podsumowanie

7. Negocjowanie
    7.1. Wprowadzenie
    7.2. Definicja negocjacji
    7.3. Charakterystyka negocjacji
    7.4. Etapy negocjowania
    7.5. Style negocjowania
    7.6. Techniki negocjowania porozumienia
    Podsumowanie

8. Postawa
    8.1. Wprowadzenie
    8.2. Postawa
    8.3. Przestrzeganie tajemnicy zawodowej
    8.4. Otwartość na zmiany
    Podsumowanie

9. Kreatywność
    9.1. Wprowadzenie
    9.2. Kreatywność
    Podsumowanie

10. Rozwiązywanie problemów
    10.1. Wprowadzenie
    10.2. Pojęcie problemu
    10.3. Typy problemów
    10.4. Zidentyfikowanie problemu
    10.5. Podejście do problemu
    10.6. Rozwiązywanie problemów
    10.7. Kreatywne szukanie rozwiązań
    10.8. Techniki negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów
    Podsumowanie

11. Planowanie i podejmowanie działań
    11.1. Wprowadzenie
    11.2. Definicja planowania
    11.3. Określanie celu
    11.4. Sposoby planowania
    Podsumowanie

12. Pokonywanie stresu
    12.1. Wprowadzenie
    12.2. Biologia stresu
    12.3. Reakcja na stres
    12.4. Pokonywanie stresu
    Podsumowanie

 

Do podręcznika Kompetencje personalne i społeczne mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Plany wynikowe i programy nauczania przeznaczone do wykorzystania w roku szkolnym 2019/2020:
 • Plan wynikowy i program nauczania – dla klas I techników i szkół branżowych I stopnia (wszystkie zawody) – dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej – 30 godzin (2019 r.)
 • Wspólny plan wynikowy i program nauczania w zakresie KPS i OMZ– dla klas I techników i szkół branżowych I stopnia (wszystkie zawody) – dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej – przeznaczony do szkół, w których treści nauczania dotyczące KPS i OMZ są realizowane w ramach jednego przedmiotu – 30 godzin (2019 r.)
 • Plan wynikowy i program nauczania – dla klas II i III techników i szkół branżowych I stopnia (wszystkie zawody) – dla absolwentów gimnazjów – 30 godzin (2018 r.)
 • Wspólny plan wynikowy i program nauczania w zakresie KPS i OMZ– dla klas II i III techników i szkół branżowych I stopnia (wszystkie zawody) – dla absolwentów gimnazjów – przeznaczony do szkół, w których treści nauczania dotyczące KPS i OMZ są realizowane w ramach jednego przedmiotu – 30 godzin (2018 r.)
 • Plan wynikowy i program nauczania – dla klas IV techników (wszystkie zawody) – dla absolwentów gimnazjów – 30 godzin (2018 r.)
2. Materiały dydaktyczne dla nauczyciela: Uwagi do realizacji materiału nauczania z zakresu kompetencji personalnych i społecznych
3. Zestaw 5 testów (dla dwóch grup)
4. Prezentacje:
 • Gospodarowanie czasem
 • Komunikatywność
 • Netykieta
 • Określanie celu
 • Rozwiązywanie problemów
 • Savoir-vivre

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.
 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Kompetencje personalne i społeczne” (stan na 3 marca 2021 r.).
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1651, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 75, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1192, z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913)
7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444, z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 344)
9. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)
10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 742)
11. Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01)

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.