1 » 2 » Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznik3
Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznikProwadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznik
Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznikProwadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznik
NowośćPromocja Czarny Piątek -50%

Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznik

Wysyłka zamówień: 01-12-2020

Koszt wysyłki: od 10,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Paczkomaty InPost - 10,00 zł
Kurier InPost --> PayU, przedpłata, przelew - 14,00 zł
Kurier InPost --> pobranie - 18,00 zł
Kurier FEDEX --> PayU, przedpłata, przelew - 18,00 zł
Kurier FEDEX --> pobranie - 22,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-118-5

Cena: 14,70 zł

Cena poprzednia: 29,40 zł

pozostało do końca promocji
Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Spis treści
  • Wykaz aktów prawnych
  • Recenzje produktu (0)

Wysyłka zamówień z tą książką we wtorek 1 grudnia 2020 r.

Autor: Robert Kowalak

 O książce: 

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów techników zdobywających zawód technika rachunkowości, ale może być również wykorzystywany przez studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów i szkoleń z podstaw rachunkowości, pracowników biur rachunkowych i działów rachunkowości w przedsiębiorstwach, a także przez wszystkie inne osoby zainteresowane poznaniem podstawowych założeń i zasad rachunkowości.
W celu łatwiejszego zrozumienia omawianych w podręczniku zagadnień – treści teoretyczne zostały uzupełnione licznymi przykładami, schematami i wzorami dokumentów.


Podręcznik został podzielony na sześć części. W części pierwszej czytelnicy dowiedzą się, czym jest rachunkowość, jaki jest jej zakres, jak jest podzielona oraz które przepisy prawne regulują jej funkcjonowanie. Części druga i trzecia poświęcone są podstawowym zestawieniom generowanym przez rachunkowość, czyli bilansowi oraz rachunkowi zysków i strat. W części czwartej omówione jest konto księgowe i jego budowa, a w części piątej – otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. W ostatniej części tego podręcznika znajdują się informacje dotyczące operacji gospodarczych i dowodów księgowych.


Książka zawiera:
  • 267 stron formatu B5
  • 30 wzorów dokumentów
  • 78 przykładów
  • 38 schematów
  • 101 tabel
  • 11 rysunków
 
alt Spis treści
alt Fragment 

ISBN 978-83-7735-118-5
Wydanie I (2020 r.) Fragment recenzji: 

„Książka spełni oczekiwania czytelnika. Dzięki prostemu językowi i łatwości przekazywania wiedzy, chce się ją czytać dalej. Nie jest przeładowana zbędną wiedzą, która występuje w innych publikacjach. Zawiera większość zagadnień występujących w kwalifikacji, do której jest przeznaczona”.

„Książka zawiera właściwy zarówno materiał rzeczowy jak i ilustracyjny. Na uwagę zasługują schematy, wzory przykładowych operacji, a następnie oparte na nich przykłady”.


 O autorze: 

Robert Kowalak – Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów - Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu. Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny.
 

Część I. Istota i zakres rachunkowości
 
1. Pojęcie rachunkowości, jej podsystemy oraz użytkownicy
    1.1 Wprowadzenie 
    1.2 Podmiot i przedmiot rachunkowości

2. Organizacja i elementy rachunkowości
    2.1 Specyfika organizacji rachunkowości 
    2.2 Zakładowy plan kont 
    2.3 Księgi rachunkowe 
    2.4 Sprawozdanie finansowe 

3. Funkcje rachunkowości

4. Źródła prawa bilansowego krajowego i międzynarodowego

5. Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych ze względu na formę prawną i kryteria finansowe

6. Zasady (polityka) rachunkowości – nadrzędne zasady rachunkowości

7. Źródła prawa podatkowego przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe

8. Archiwizacja dokumentów księgowych (okres przechowywania dokumentów księgowych według prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych)

9. Ochrona ksiąg rachunkowych, w tym prowadzonych z zastosowaniem techniki komputerowej

 
Część II. BILANS JAKO ZESTAWIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW
 
10. Struktura bilansu
    10.1 Równowaga bilansowa 
    10.2 Wycena aktywów i pasywów 
    10.3 Konstrukcja bilansu
 
11. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe

12. Źródła finansowania aktywów

 
Część III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JAKO ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

13. Podstawowe pojęcia związane z ustalaniem wyniku finansowego

14. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej

    14.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
    14.2 Zmiana stanu produktów 
    14.3 Amortyzacja 
    14.4 Zużycie materiałów i energii 
    14.5 Usługi obce 
    14.6 Podatki i opłaty 
    14.7 Wynagrodzenia 
    14.8 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    14.9 Pozostałe koszty rodzajowe 
    14.10 Koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów
    14.11 Zysk (strata) ze sprzedaży 
    14.12 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej (przykłady)

15. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej

16. Przychody i koszty finansowe

17. Warianty rachunku zysków i strat

18. Kalkulacja kosztów jednostkowych

 
Część IV. KONTO KSIĘGOWE I JEGO BUDOWA

19. Konto księgowe jako podstawowy element ksiąg rachunkowych

20. Rodzaje kont księgowych

21. Podział poziomy i pionowy kont, łączenie kont

22. Poprawianie błędów księgowych

 
Część V. OTWIERANIE I ZAMYKANIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

23. Elementy ksiąg rachunkowych

24. Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie ksiąg rachunkowych

25. Inwentaryzacja
Część VI. OPERACJE GOSPODARCZE I DOWODY KSIĘGOWE

26. Istota i klasyfikacja operacji gospodarczych

27. Operacje gospodarcze bilansowe

28. Operacje gospodarcze wynikowe

29. Klasyfikacja dowodów księgowych

    29.1 Dokumentacja zakupu i sprzedaży 
    29.2 Dokumentacja obiegu materiałów, towarów i wyrobów gotowych
    29.3 Dokumentacja obrotu środkami pieniężnymi
    29.4 Dokumentacja środków trwałych 
    29.5 Dokumentacja kadrowo-płacowa 

30. Kontrola dowodów księgowych

 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznik"” (stan na 31 maja 2020 r.).
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351).
3. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 443).
4. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1500).
5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 505).
6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 106).
7. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378).
8. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292, 1495, z 2020 r. poz. 424, 1086).
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1159).
10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.
11. Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2003/361/WE).

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.

Książki, którymi Państwo również mogą być zainteresowani
Kompetencje personalne i społeczne - podręcznik 1

Kompetencje personalne i społeczne - podręcznik

21,00 zł10,50 zł
szt. Do koszyka
Elementy prawa - podręcznik 1

Elementy prawa - podręcznik

25,20 zł12,60 zł
szt. Do koszyka
Kadry i płace - podręcznik 1

Kadry i płace - podręcznik

29,40 zł14,70 zł
szt. Do koszyka
Ekonomia w zarysie - podręcznik 1

Ekonomia w zarysie - podręcznik

29,40 zł14,70 zł
szt. Do koszyka
Marketing - podręcznik 1

Marketing - podręcznik

21,00 zł10,50 zł
szt. Do koszyka