Strona główna » Zasady rachunkowości » Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznik
Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznikProwadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznik
Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznik
Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznik
Promocja "Czarny Piątek"

Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznik

Koszt wysyłki: od 10,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-118-5

Cena: 16,80 zł

Cena poprzednia: 33,60 zł

pozostało do końca promocji
Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Spis treści
  • Wykaz aktów prawnych
  • Recenzje produktu (0)

Autor: Robert Kowalak

 O książce: 

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów techników zdobywających zawód technika rachunkowości, ale może być również wykorzystywany przez studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów i szkoleń z podstaw rachunkowości, pracowników biur rachunkowych i działów rachunkowości w przedsiębiorstwach, a także przez wszystkie inne osoby zainteresowane poznaniem podstawowych założeń i zasad rachunkowości.
W celu łatwiejszego zrozumienia omawianych w podręczniku zagadnień – treści teoretyczne zostały uzupełnione licznymi przykładami, schematami i wzorami dokumentów.


Podręcznik został podzielony na sześć części. W części pierwszej czytelnicy dowiedzą się, czym jest rachunkowość, jaki jest jej zakres, jak jest podzielona oraz które przepisy prawne regulują jej funkcjonowanie. Części druga i trzecia poświęcone są podstawowym zestawieniom generowanym przez rachunkowość, czyli bilansowi oraz rachunkowi zysków i strat. W części czwartej omówione jest konto księgowe i jego budowa, a w części piątej – otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. W ostatniej części tego podręcznika znajdują się informacje dotyczące operacji gospodarczych i dowodów księgowych.


Książka zawiera:
  • 267 stron formatu B5
  • 30 wzorów dokumentów
  • 78 przykładów
  • 38 schematów
  • 101 tabel
  • 11 rysunków
 
alt Spis treści
alt Fragment 

ISBN 978-83-7735-118-5
Wydanie I (2020 r.) Fragment recenzji: 

„Książka spełni oczekiwania czytelnika. Dzięki prostemu językowi i łatwości przekazywania wiedzy, chce się ją czytać dalej. Nie jest przeładowana zbędną wiedzą, która występuje w innych publikacjach. Zawiera większość zagadnień występujących w kwalifikacji, do której jest przeznaczona”.

„Książka zawiera właściwy zarówno materiał rzeczowy jak i ilustracyjny. Na uwagę zasługują schematy, wzory przykładowych operacji, a następnie oparte na nich przykłady”.


 O autorze: 

Robert Kowalak – Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów - Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu. Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny.
 

Część I. Istota i zakres rachunkowości
 
1. Pojęcie rachunkowości, jej podsystemy oraz użytkownicy
    1.1 Wprowadzenie 
    1.2 Podmiot i przedmiot rachunkowości

2. Organizacja i elementy rachunkowości
    2.1 Specyfika organizacji rachunkowości 
    2.2 Zakładowy plan kont 
    2.3 Księgi rachunkowe 
    2.4 Sprawozdanie finansowe 

3. Funkcje rachunkowości

4. Źródła prawa bilansowego krajowego i międzynarodowego

5. Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych ze względu na formę prawną i kryteria finansowe

6. Zasady (polityka) rachunkowości – nadrzędne zasady rachunkowości

7. Źródła prawa podatkowego przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe

8. Archiwizacja dokumentów księgowych (okres przechowywania dokumentów księgowych według prawa bilansowego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych)

9. Ochrona ksiąg rachunkowych, w tym prowadzonych z zastosowaniem techniki komputerowej

 
Część II. BILANS JAKO ZESTAWIENIE AKTYWÓW I PASYWÓW
 
10. Struktura bilansu
    10.1 Równowaga bilansowa 
    10.2 Wycena aktywów i pasywów 
    10.3 Konstrukcja bilansu
 
11. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe

12. Źródła finansowania aktywów

 
Część III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JAKO ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

13. Podstawowe pojęcia związane z ustalaniem wyniku finansowego

14. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej

    14.1 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
    14.2 Zmiana stanu produktów 
    14.3 Amortyzacja 
    14.4 Zużycie materiałów i energii 
    14.5 Usługi obce 
    14.6 Podatki i opłaty 
    14.7 Wynagrodzenia 
    14.8 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
    14.9 Pozostałe koszty rodzajowe 
    14.10 Koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów
    14.11 Zysk (strata) ze sprzedaży 
    14.12 Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej (przykłady)

15. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej

16. Przychody i koszty finansowe

17. Warianty rachunku zysków i strat

18. Kalkulacja kosztów jednostkowych

 
Część IV. KONTO KSIĘGOWE I JEGO BUDOWA

19. Konto księgowe jako podstawowy element ksiąg rachunkowych

20. Rodzaje kont księgowych

21. Podział poziomy i pionowy kont, łączenie kont

22. Poprawianie błędów księgowych

 
Część V. OTWIERANIE I ZAMYKANIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

23. Elementy ksiąg rachunkowych

24. Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie ksiąg rachunkowych

25. Inwentaryzacja
Część VI. OPERACJE GOSPODARCZE I DOWODY KSIĘGOWE

26. Istota i klasyfikacja operacji gospodarczych

27. Operacje gospodarcze bilansowe

28. Operacje gospodarcze wynikowe

29. Klasyfikacja dowodów księgowych

    29.1 Dokumentacja zakupu i sprzedaży 
    29.2 Dokumentacja obiegu materiałów, towarów i wyrobów gotowych
    29.3 Dokumentacja obrotu środkami pieniężnymi
    29.4 Dokumentacja środków trwałych 
    29.5 Dokumentacja kadrowo-płacowa 

30. Kontrola dowodów księgowych

 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tom 1. Zasady rachunkowości - podręcznik"” (stan na 28 września 2022 r.).
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1683)
5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467)
6. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 162, z późn. zm.)

8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG
9. Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (2003/361/WE)

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Polityka cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ