1 » 2 » Kadry i płace - podręcznik3
Kadry i płace - podręcznik 1Kadry i płace - podręcznik 2
Kadry i płace - podręcznik 1Kadry i płace - podręcznik 2

Kadry i płace - podręcznik

Koszt wysyłki: od 10,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Paczkomaty InPost - 10,00 zł
Kurier InPost --> PayU, przedpłata, przelew - 14,00 zł
Kurier InPost --> pobranie - 18,00 zł
Kurier FEDEX --> PayU, przedpłata, przelew - 18,00 zł
Kurier FEDEX --> pobranie - 22,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-086-7

Cena: 29,40 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • W zestawie taniej (2)
 • Recenzje produktu (0)
 
Autorka: Aleksandra Szafran
 
 O książce: 
Książka zawiera omówienie pełnego zakresu działań wykonywanych przez działy kadr i płac – od czynności związanych z zatrudnieniem pracownika, przez czynności dotyczące rozliczenia czasu pracy, obliczenia wynagrodzeń i sporządzenia listy płac, aż po czynności związane z zakończeniem stosunku pracy i sporządzeniem właściwych dokumentów.

Wszystkie zagadnienia zostały przedstawione w jak najbardziej praktyczny sposób i zobrazowane licznymi wzorami dokumentów, wyliczeniami i przykładami. Dodatkowo po większości rozdziałów znajduje się obszerne studium przypadku, w którym czytelnik może prześledzić procesy kadrowo-płacowe zachodzące w jednej, konkretnej firmie, zatrudniającej pracowników różniących się m.in. wymiarem i systemem czasu pracy oraz wynagrodzeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania podręcznika w realizacji nowej podstawy programowej z 2019 r. ze wskazaniem zawodów, nowych trzyliterowych kwalifikacji i ich części oraz konkretnych efektów kształcenia dostępne są pod adresem: link.

 

Wykorzystanie książki w zawodach

Podstawy programowe z 2012 i 2017 r. (uczniowie po gimnazjum) Podstawa programowa z 2019 r. (uczniowie po szkole podstawowej)
technik ekonomista technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości

 

Książka może być wykorzystywana również przez:
 1. organizatorów kursów i szkoleń z zakresu kadr i płac – jako materiał szkoleniowy dla uczestników;
 2. studentów kierunków ekonomicznych;
 3. osoby zajmujące się w pracy zawodowej prowadzeniem spraw kadrowych lub płacowych;
 4. wszystkich zainteresowanych problematyką kadrowo-płacową.

Wydanie II zostało zaktualizowane zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu 1 marca 2018 r.

Poniżej można pobrać wkładkę aktualizacyjną w pliku PDF, opracowaną według stanu prawnego na 1 maja 2020 r. 

Książka zawiera:
 • 243 strony formatu B5
 • 32 tabele
 • 5 rysunków
 • 51 wzorów dokumentów
 • 139 przykładów

alt Spis treści
alt Fragment
alt Wkładka aktualizacyjna - stan prawny na 1 maja 2020 r.

ISBN 978-83-7735-086-7
Wydanie II (2018 r.)


 
 Fragmenty recenzji:
„Polecam przede wszystkim osobom, które zapoznają się z tematyką kadr i płac. Szczegółowa pozycja, która – poparta kodeksem pracy – da bardzo dobre efekty!” (recenzja ze strony www.empik.com)
„Świetny podręcznik. Bardzo praktycznie opisany. Język prosty i zrozumiały dla każdego. Dużo szablonów umów wykorzystywanych w praktyce. Polecam!” (recenzja ze strony www.empik.com
 
 O autorce: 
Aleksandra Szafran – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w działach kadrowo-płacowych różnych firm. Od wielu lat w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzi szkolenia z tego zakresu.

 

1. Zatrudnienie pracownika
    1.1. Proces rekrutacyjny
    1.2. Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika
    1.3. Kompletowanie dokumentacji
    1.4. Sposób zawarcia umowy – termin, forma, treść
    1.5. Rodzaje umów o pracę
    1.6. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika
    1.7. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
    • Studium przypadku

2. Inne formy zatrudnienia – umowy cywilnoprawne
    2.1. Umowa-zlecenie
    2.2. Umowa o dzieło
    2.3. Różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi
    2.4. Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS
    • Studium przypadku

3. Czas pracy
    3.1. Ogólne pojęcia z zakresu czasu pracy
    3.2. Praca w godzinach nocnych
    3.3. Praca w godzinach nadliczbowych
    3.4. Ewidencja czasu pracy
    • Studium przypadku

4. Urlopy wypoczynkowe
    4.1. Wymiar urlopu wypoczynkowego
    4.2. Zasady udzielania urlopu
    • Studium przypadku

5. Szczególne uprawnienia wynikające z rodzicielstwa
    5.1. Ochrona stosunku pracy
    5.2. Urlop macierzyński
    5.3. Urlop rodzicielski
    5.4. Urlop ojcowski
    5.5. Urlop wychowawczy
    5.6. Uprawnienia pracownika związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskich
    • Studium przypadku

6. Zagadnienia związane z przebiegiem zatrudnienia
    6.1. Zmiana warunków umów o pracę
    6.2. Upomnienia, nagany i nagrody
    • Studium przypadku

7. Ogólne warunki ustalania wynagrodzenia za pracę
    7.1. Regulamin wynagradzania
    7.2. Systemy wynagrodzeń
    7.3. Stałe i zmienne składniki wynagrodzeń
    7.4. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
    • Studium przypadku

8. Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń
    8.1. Płaca minimalna
    8.2. Przychody ze stosunku pracy
    8.3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
    8.4. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
    8.5. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
    8.6. Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za pracę
    8.7. Zasady ustalania podatku dochodowego z umów cywilnoprawnych
    8.8. Lista płac
    • Studium przypadku

9. Wynagrodzenie i zasiłki za czas choroby
    9.1. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i prawo do świadczeń
    9.2. Wynagrodzenie za czas choroby
    9.3. Zasiłek chorobowy
    9.4. Inne rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
    9.5. Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
    9.6. Lista płac w przypadku absencji pracownika spowodowanej chorobą
    • Studium przypadku

10. Potrącenia z wynagrodzeń. Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
    10.1. Potrącenia dokonywane bez zgody pracownika
    10.2. Potrącenia dobrowolne
    10.3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
    • Studium przypadku

11. Świadczenia pozapłacowe
    11.1. Rodzaje świadczeń pozapłacowych
    11.2. Ogólne warunki ustalania dodatkowego przychodu pracownika
    11.3. Rozliczenie świadczenia pozapłacowego na liście płac
    • Studium przypadku

12. Konsekwencje wypłat wynagrodzeń na obowiązki pracodawcy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędem skarbowym
    12.1. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
    12.2. Rozliczenia z urzędem skarbowym
    • Studium przypadku

13. Zakończenie stosunku pracy i związane z tym obowiązki pracodawcy
    13.1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę
    13.2. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
    13.3. Świadectwo pracy
    13.4. Zakończenie umów cywilnoprawnych
    13.5. Wyrejestrowanie pracownika lub zleceniobiorcy z ZUS
    • Studium przypadku

14. Dokumentacja do ustalenia prawa do emerytury lub renty
    • Studium przypadku
 
15. Wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń
    15.1. Wskaźniki dotyczące zatrudnienia
    15.2. Wskaźniki dotyczące wynagrodzeń

16. Przepisy prawne dotyczące spraw kadrowych, płacowych i emerytalno-rentowych

 

Do podręcznika Kadry i płace mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Zestaw 6 testów (dla dwóch grup)

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.

 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Kadry i płace” (stan na 3 marca 2021 r.).
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 266, z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 291, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 870, z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1409, z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398, z późn. zm.)
10. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności, pracodawcy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 7)
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1632)
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie ,sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 927)
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. nr 2, poz. 14, z późn. zm.)
14. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1862)

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.