1 » 2 » Elementy prawa - podręcznik3
Elementy prawa - podręcznik 1Elementy prawa - podręcznik 2
Elementy prawa - podręcznik 1Elementy prawa - podręcznik 2

Elementy prawa - podręcznik

Koszt wysyłki: od 9,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:POCZTA POLSKA ---> płatność przelewem lub przez PayU - 9,00 zł
POCZTA POLSKA ---> zapłata przy odbiorze - 16,00 zł
KURIER ---> płatność przelewem lub przez PayU - 17,00 zł
KURIER ---> zapłata przy odbiorze - 20,00 zł
Odbiór osobisty w biurze Wydawnictwa - 0,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-091-1

Cena: 23,10 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • W zestawie taniej (2)
 • Recenzje produktu (0)
 

Autor: Jacek Musiałkiewicz
 
 O książce: 
Nowe wydanie podręcznika z 2018 roku zostało zaktualizowane według stanu na 30.06.2018 r.

Przeznaczenie podręcznika:
 • zawód: technik ekonomista
 • kwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • część kwalifikacji: 1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków
Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodzie technik ekonomista z 2012 r. i z 2017 r.

Podręcznik może być wykorzystany przy nauczaniu przedmiotów, na których omawiane są zagadnienie z zakresu prawa (np. elementy prawa, prawo, podstawy prawa, wiedza o społeczeństwie). Uwzględnione są w nim treści nauczania z zakresu prawa występujące w kwalifikacjach wyodrębnionych w ramach podstaw programowych kształcenia w następujących zawodach: technik ekonomista, technik administracji, technik rachunkowości, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik spedytor, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik księgarstwa, sprzedawca, technik prac biurowych, technik agrobiznesu oraz technik usług pocztowych i finansowych.


Podręcznik może być również wykorzystywany w szkołach kształcących w pozostałych zawodach, ponieważ są w nim omówione zagadnienia z zakresu prawa występujące w treściach nauczania wspólnych dla wszystkich zawodów – tj. zadania i uprawnienia instytucji działających w zakresie ochrony pracy w Polsce, prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie tajemnicy zawodowej, przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego.

We wszystkich szkołach ogólnokształcących, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych podręcznik ten może być wykorzystywany jako materiał edukacyjny w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie lub w ramach realizowanego przez szkołę programu edukacji prawnej. 


Podręcznik został podzielony na dwanaście rozdziałów. W pierwszym rozdziale czytelnik poznaje podstawowe pojęcia stosowane w prawie – dzięki temu będzie mógł swobodnie korzystać z kolejnych rozdziałów. W kolejnych sześciu rozdziałach omówione są podstawowe gałęzie prawa tj. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo pracy, prawo administracyjne i prawo karne. Kolejne cztery rozdziały poświęcone są prawu gospodarczemu, prawu finansowemu, ochronie własności intelektualnej oraz ochronie danych osobowych. Ostatni rozdział pt. „Człowiek wobec prawa” zawiera wiele użytecznych informacji na temat postępowania administracyjnego i postępowań sądowych. Informacje te będą przydatne czytelnikowi, gdy będzie miał do załatwienia sprawę administracyjną lub gdy trafi do sądu. Każdy z rozdziałów zakończony jest zestawem pytań sprawdzających.

Poniżej można pobrać wkładkę aktualizacyjną do wydania książki z 2015 r., opracowaną według stanu prawnego na 31 sierpnia 2018 r.

Książka zawiera:
 • 43 tabele
 • 25 rysunków
 • 10 wzorów
 • 208 przykładów
 • 311 stron formatu B5
alt Spis treści
alt Fragment

alt Wkładka aktualizacyjna do wydania z 2015 r. - stan prawny na 31 sierpnia 2018 r.
alt Porównanie wydania książki z 2018 r. z wydaniem z 2015 r.

ISBN 978-83-7735-091-1
Wydanie II (2018 r.) O autorze: 
Jacek Musiałkiewicz  przekazuje w podręczniku maksymalnie dużo swoich doświadczeń, które zdobywał i nadal zdobywa w trakcie prowadzonej od ponad 20 lat działalności gospodarczej oraz w pracy zawodowej, w której zajmował takie stanowiska jak: nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, specjalista ds. analiz bankowych, główny księgowy, dyrektor finansowy, prezes zarządu spółki z o.o. 

 

1. Podstawowe wiadomości o prawie
    1.1. Normy prawne a inne normy społeczne
    1.2. Państwo i prawo
    1.3. Prawo podmiotowe
    1.4. Stosunek prawny i jego elementy
    1.5. Zdarzenia prawne
    1.6. Systematyka prawa
    1.7. Przestrzeganie i stosowanie prawa oraz wykładnia prawa

2. Prawo konstytucyjne
    2.1. Przedmiot i źródła prawa konstytucyjnego
    2.2. Podstawowe zasady funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej
    2.3. Wolności i prawa człowieka
    2.4. Organy władz publicznych
    2.5. Źródła prawa

3. Prawo cywilne
    3.1. Wprowadzenie
    3.2. Część ogólna prawa cywilnego
    3.3. Własność i inne prawa rzeczowe
    3.4. Prawo zobowiązań
    3.5. Prawo spadkowe

4. Prawo rodzinne i opiekuńcze
    4.1. Wprowadzenie
    4.2. Małżeństwo
    4.3. Pokrewieństwo i powinowactwo
    4.4. Stosunki między rodzicami a dziećmi

5. Prawo pracy
    5.1. Wiadomości wstępne
    5.2. Stosunek pracy – powstanie, zmiana i ustanie
    5.3. Ochrona pracy
    5.4. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
    5.5. Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej
    5.6. Prawo ubezpieczeń społecznych
    5.7. Pośrednictwo pracy i ochrona bezrobotnych

6. Prawo administracyjne
    6.1. Wiadomości wstępne
    6.2. Organizacja administracji w Polsce
    6.3. Funkcjonowanie administracji

7. Prawo karne

8. Prawo gospodarcze
    8.1. Pojęcie prawa gospodarczego, jego źródła i podstawowe definicje
    8.2. Działalność gospodarcza i podmioty, które ją prowadzą
    8.3. Ochrona konkurencji

9. Prawo finansowe
    9.1. Wprowadzenie
    9.2. Prawo budżetowe
    9.3. Prawo podatkowe
    9.4. Prawo ubezpieczeniowe
    9.5. Prawo bankowe
 
10. Ochrona własności intelektualnej
    10.1. Wprowadzenie
    10.2. Prawa autorskie i prawa pokrewne
    10.3. Prawa własności przemysłowej

11. Ochrona danych osobowych

12. Człowiek wobec prawa
    12.1. Ignorantia iuris nocet!
    12.2. Człowiek w urzędzie
    12.3. Człowiek przed sądem

 

Do podręcznika i ćwiczeń Elementy prawa mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
2. Plan wynikowy dostosowany do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
3. Zestaw 6 testów (dla dwóch grup)
4. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
5. „Elementy prawa – materiały dla nauczyciela” – książka w wersji PDF (rok wydania 2010), zawierająca informacje o starej podstawie programowej i programie nauczania, informacje o korelacji międzyprzedmiotowej, propozycję planu wynikowego, informacje na temat oceniania osiągnięć uczniów oraz propozycje testów
6. Prezentacje:
 • Decyzja  administracyjna
 • Dokumentacja  pracownicza
 • Europejskie prawo pracy
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
 • Klasyfikacja działalności gospodarczej
 • Obowiązki pracodawcy w stosunku do kształcących się
 • Ochrona pracy. Instytucje ochrony pracy
 • Pojęcie, podział i źródła prawa administracyjnego
 • Prawa i obowiązki małżonków. Władza rodzicielska
 • Równe traktowanie osób w zakresie zatrudnienia oraz mobbing
 • Sankcje w prawie cywilnym
 • Spółka europejska
 • Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika
 • Zasady prawa pracy
 • Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.
 
ZESTAW: Kwalifikacja A.35/AU.35

ZESTAW: Kwalifikacja A.35/AU.35

90,30 zł
szt. Do koszyka
ZESTAW: Elementy prawa

ZESTAW: Elementy prawa

29,40 zł
szt. Do koszyka

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Napisz recenzję