1 » 2 » Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań - podręcznik3
Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań - podręcznik 1Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań - podręcznik 2
Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań - podręcznik 1Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań - podręcznik 2

Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań - podręcznik

Koszt wysyłki: od 10,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Paczkomaty InPost - 10,00 zł
Kurier InPost --> PayU, przedpłata, przelew - 14,00 zł
Kurier InPost --> pobranie - 18,00 zł
Kurier FEDEX --> PayU, przedpłata, przelew - 18,00 zł
Kurier FEDEX --> pobranie - 22,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-084-3

Cena: 29,40 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • W zestawie taniej (1)
 • Recenzje produktu (0)

Autorka: Agnieszka Gawlik
 
 O książce: 
Podręcznik ma charakter kompendium wiedzy z zakresu planowania, sporządzania sprawozdań oraz analiz. Jego struktura oraz treść poszczególnych rozdziałów zostały opracowane w taki sposób, aby stopniowo przeprowadzić ucznia od zagadnień mniej skomplikowanych, związanych głównie z planowaniem działalności, przez tworzenie sprawozdań obrazujących działalność przedsiębiorstwa, do najtrudniejszych – dotyczących wykorzystania informacji ze sprawozdań do oceny stanu przedsiębiorstwa i wyciągania wniosków na kolejne okresy planowania.

Autorka szczegółowo przedstawia wykorzystanie programów komputerowych do sporządzania planów i analiz, wplatając w tekst liczne „zrzuty ekranów”. Omawia również zagadnienia, które są bardzo rzadko uwzględniane w innych książkach z tego zakresu: m.in. e-statystykę, sprawozdania środowiskowe, analizę techniczno-ekonomiczną. Materiał teoretyczny jest uzupełniony licznymi przykładami oraz ramkami „Wiedza w praktyce”. Na końcu podręcznika znajdują się załączniki z przykładami biznesplanu, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, sprawozdania statystycznego oraz sprawozdania dotyczącego korzystania ze środowiska.


Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania podręcznika w realizacji nowej podstawy programowej z 2019 r. ze wskazaniem zawodów, nowych trzyliterowych kwalifikacji i ich części oraz konkretnych efektów kształcenia dostępne są pod adresem: link.

 

Wykorzystanie książki w zawodach

Podstawy programowe z 2012 i 2017 r. (uczniowie po gimnazjum) Podstawa programowa z 2019 r. (uczniowie po szkole podstawowej)
technik ekonomista technik agrobiznesu, technik ekonomista

 

Podręcznik może być wykorzystywany również przez:
 1. uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 2. studentów kierunków ekonomicznych;
 3. słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i analiz ekonomicznych;
 4. uczestników szkoleń z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i analiz ekonomicznych;
 5. kadrę zarządzającą i analityków w przedsiębiorstwach;
 6. osoby zainteresowane tworzeniem planów i sprawozdań oraz ekonomiczną oceną działalności przedsiębiorstwa.

Zagadnienia omawiane w podręczniku uwzględniają stan prawny obowiązujący na 1 stycznia 2018 r.

Książka zawiera:
 • 285 stron formatu B5
 • 21 tabel
 • 21 rysunków
 • 154 przykłady

alt Spis treści
alt Fragment

ISBN 978-83-7735-084-3
Wydanie I (2018 r.) Fragmenty recenzji:
"Do zalet opiniowanego podręcznika (poza już wcześniej wskazanym) można zaliczyć:
 • dobrze dobrane przykłady ułatwiające zrozumienie nowych zagadnień i ułatwiających (inspirujących) formułowanie własnych przykładów przez ucznia;
 • czytelne przedstawienie wzorów (zapis matematyczny i stosowny opis);
 • uwypuklenie najważniejszych treści dotyczących istotnej dla ucznia wiedzy i umiejętności, które będą przydatne w życiu zawodowym i/lub w dalszym procesie edukacji;
 • stopniowanie wiedzy w ramach danego rozdziału;
 • przyjazna i konsekwentna szata graficzna;
 • język prosty a zarazem fachowy."

"Podręcznik jest bardzo szczegółowy, ale daje uczniom szanse na samodzielną naukę i umożliwia metodą krok po kroku zdobycie umiejętności planowania, analizowania i opracowywania sprawozdań oraz kontroli własnej pracy przez porównanie z omówionymi przykładami. Podręcznik będzie przydatny także przedsiębiorcom, zwłaszcza początkującym."

"Podręcznik zawiera wiele propozycji ćwiczeń praktycznych na różnym poziomie taksonomicznym, które aktywizują uczniów zarówno do samodzielnego rozwiązywania problemów, jak i do pracy w zespole w sposób zaplanowany przez nauczyciela, a także umożliwiają samoocenę nabytych umiejętności.
Autorka uwzględniła w podręczniku rozdział zawierający praktyczne wskazówki wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel do przeprowadzenia obliczeń dla celów planowania, analizy ekonomicznej i sprawozdawczości oraz prezentacji obliczonych danych."

 O autorce: 
Agnieszka Gawlik – absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor ekonomii, zatrudniona na stanowisku adiunkta na Politechnice Opolskiej oraz w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu WE w Opolu. Autorka i współautorka publikacji naukowych z obszaru nauk ekonomicznych. Uczestniczka panelów eksperckich, komitetów naukowych oraz projektów finansowanych ze środków UE. Promotorka prac dyplomowych.

 

1. Planowanie
    1.1. Istota i etapy planowania
    1.2. Zasady planowania
    1.3. Rodzaje planów
    1.4. Metody planowania
    1.5. Planowanie rzeczowe
    1.6. Planowanie finansowe
    1.7. Planowanie a prognozowanie
    Podsumowanie

2. Biznesplan
    2.1. Pojęcie, cechy i funkcje biznesplanu
    2.2. Rodzaje biznesplanów i zasady ich sporządzania
    2.3. Układ biznesplanu
    2.4. Techniczne aspekty przygotowania biznesplanu
    Podsumowanie

3. Sprawozdawczość
    3.1. Rodzaje sprawozdań
    3.2. Sprawozdawczość finansowa
    3.3. Sprawozdawczość rzeczowa
    3.4. Sprawozdawczość statystyczna
    3.5. E-statystyka
    3.6. Sprawozdania dotyczące korzystania ze środowiska
    3.7. Deklaracje Intrastat
    Podsumowanie

4. Analiza ekonomiczna
    4.1. Wprowadzenie do analizy ekonomicznej
    4.2. Analiza porównawcza
    4.3. Analiza przyczynowa
    4.4. Analiza finansowa
    4.5. Analiza techniczno-ekonomiczna
    Podsumowanie

5. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel do sporządzania analiz i planów
    Podsumowanie

6. Prezentacja materiałów planistycznych, sprawozdawczych i analitycznych
    6.1. Wprowadzenie
    6.2. Prezentacja tabelaryczna
    6.3. Prezentacja graficzna
    6.4. Prezentacja opisowa
    Podsumowanie

 

Do podręcznika Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Zestaw 4 testów (dla dwóch grup) oraz praktyczne zadanie egzaminacyjne

2. Plan wynikowy dostosowany do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.

 

Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań” (stan na 18 marca 2021 r.).
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 443 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1409 z poźn. zm.)

 
ZESTAW: Kwalifikacja A.35/AU.35

ZESTAW: Kwalifikacja A.35/AU.35

94,50 zł
szt. Do koszyka

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.