1 » 2 » Marketing - podręcznik3
Marketing - podręcznik 1Marketing - podręcznik 2
Marketing - podręcznik 1Marketing - podręcznik 2

Marketing - podręcznik

Koszt wysyłki: od 9,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:POCZTA POLSKA ---> płatność przelewem lub przez PayU - 9,00 zł
POCZTA POLSKA ---> zapłata przy odbiorze - 16,00 zł
KURIER ---> płatność przelewem lub przez PayU - 17,00 zł
KURIER ---> zapłata przy odbiorze - 20,00 zł
Odbiór osobisty w biurze Wydawnictwa - 0,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-037-9

Cena: 18,90 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • W zestawie taniej (1)
 • Recenzje produktu (0)


Autor: Jacek Musiałkiewicz 
 
 O książce: 
W podręczniku w bardzo przystępny sposób wyjaśnione są podstawowe pojęcia z zakresu marketingu. Dużą zaletą podręcznika jest wzbogacenie treści teoretycznych licznymi przykładami, które przybliżają uczniom omawiane zagadnienia.

W roku szkolnym 2018/2019 podręcznik może być wykorzystywany w szkołach, które realizują programy nauczania opracowane zarówno na podstawie „nowej” jak i „starej” podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości, ale może być wykorzystywany również w szkołach kształcących w innych zawodach, m.in. w zawodzie technik organizacji reklamy, w których uczniowie powinni poznać podstawowe zagadnienia z zakresu marketingu.


Książka zawiera: 
 • 20 rysunków
 • 249 ćwiczeń i pytań kontrolnych
 • 156 stron formatu B5
alt Spis treści
alt Fragment

ISBN 978-83-7735-037-9
Wydanie 2014 r.


 
 O autorze: 
Jacek Musiałkiewicz – przekazuje w podręczniku maksymalnie dużo swoich doświadczeń, które zdobywał i nadal zdobywa w trakcie prowadzonej od ponad 20 lat działalności gospodarczej oraz w pracy zawodowej, w której zajmował takie stanowiska jak: nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, specjalista ds. analiz bankowych, główny księgowy, dyrektor finansowy, prezes zarządu spółki z o.o.

 

1. ISTOTA MARKETINGU
    1.1. OTOCZENIE RYNKOWE PRZEDSIĘBIORSTWA
       1.1.1. Rynek
       1.1.2. Instytucje rynkowe i pozarynkowe w otoczeniu przedsiębiorstwa
    1.2. POJĘCIE MARKETINGU
    1.3. PORÓWNANIE ORIENTACJI MARKETINGOWEJ Z PRZEDMARKETINGOWYMI KONCEPCJAMI KIEROWANIA FIRMĄ
    1.4. NARZĘDZIA MARKETINGU: PRODUKT, DYSTRYBUCJA, CENA, PROMOCJA
    1.5. SEGMENTACJA RYNKU
    1.6. STRATEGIE MARKETINGOWE
    1.7. ANALIZA POTRZEB I ZACHOWAŃ NABYWCÓW – WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA PROCESU ZAKUPU
    1.8. WPŁYW CZYNNIKÓW SOCJOLOGICZNYCH I KULTUROWYCH NA DECYZJE KONSUMENTA

2. BADANIA MARKETINGOWE
    2.1. ZAKRES BADAŃ MARKETINGOWYCH
       2.1.1. System informacji marketingowej przedsiębiorstwa
       2.1.2. Istota badań marketingowych – pojęcie i przedmiot badań
       2.1.3. Badania rynku a badania marketingowe
       2.1.4. Źródła informacji wykorzystywane w badaniach marketingowych
    2.2. TYPY BADAŃ MARKETINGOWYCH
    2.3. PROGRAM BADAŃ MARKETINGOWYCH
    2.4. DOBÓR JEDNOSTEK DO BADAŃ
    2.5. METODY I TECHNIKI BADAŃ MARKETINGOWYCH
       2.5.1. Wywiad
       2.5.2. Badania ankietowe
       2.5.3. Obserwacja
       2.5.4. Badania panelowe
       2.5.5. Badania eksperymentalne
       2.5.6. Testy
    2.6. POMIAR I SKALOWANIE
    2.7. REDUKCJA I PRZETWARZANIE INFORMACJI
       2.7.1. Techniki analizy danych
       2.7.2. Wykorzystanie metod statystycznych do analizy danych
       2.7.3. Formy prezentowania informacji
    2.8. WYKORZYSTANIE BADAŃ MARKETINGOWYCH DLA TWORZENIA PROGNOZ RYNKOWYCH

3. STRATEGIA PRODUKTU
    3.1. DEFINICJA PRODUKTU W UJĘCIU MARKETINGOWYM
    3.2. FUNKCJE PRODUKTU W UJĘCIU MARKETINGOWYM
    3.3. KLASYFIKACJA PRODUKTÓW
    3.4. WYPOSAŻENIE PRODUKTU
       3.4.1. Jakość
       3.4.2. Marka
       3.4.3. Opakowanie
       3.4.4. Oznakowanie
       3.4.5. Gwarancja
       3.4.6. Usługa posprzedażowa
    3.5. CYKL ŻYCIA PRODUKTU
    3.6. KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY PRODUKTÓW
    3.7. KSZTAŁTOWANIE STRATEGII PRODUKTU
    3.8. WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK
    3.9. DZIAŁANIA MARKETINGOWE ZWIĄZANE Z PRODUKTEM
       3.9.1. Produkt jako element marketingu-mix
       3.9.2. Dostosowanie narzędzi marketingu do fazy życia produktu na rynku
       3.9.3. Badanie zachowania produktu na rynku

4. STRATEGIA CENY
    4.1. CENA I JEJ FUNKCJE W MARKETINGU
    4.2. METODY USTALANIA CEN
    4.3. STRATEGIE USTALANIA CEN W MARKETINGU
       4.3.1. Cele strategii cen
       4.3.2. Rodzaje strategii cen
       4.3.3. Strategie cenowe stosowane przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek
       4.3.4. Narzędzia wykorzystywane w kształtowaniu strategii cenowych
    4.4. ZMIANY CEN
    4.5. NEGOCJOWANIE CENY

5. DYSTRYBUCJA TOWARÓW W MARKETINGU
    5.1. ISTOTA DYSTRYBUCJI I JEJ FUNKCJE
    5.2. RODZAJE DYSTRYBUCJI
    5.3. INSTRUMENTY I DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z DYSTRYBUCJĄ
       5.3.1. Kanały dystrybucji
       5.3.2. Organizacja fizycznego przebiegu towarów
       5.3.3. Współpraca i konflikty w procesie dystrybucji
    5.4. DYSTRYBUCJA TOWARÓW A INNE INSTRUMENTY MARKETINGU
    5.5. BADANIE SKUTECZNOŚCI DYSTRYBUCJI

6. PROMOCJA JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU
    6.1. ROLA PROMOCJI W MARKETINGU
    6.2. WARIANTY STRATEGII PROMOCJI
    6.3. NARZĘDZIA PROMOCJI
       6.3.1. Reklama
       6.3.2. Sprzedaż osobista
       6.3.3. Promocja sprzedaży
       6.3.4. Public relations
    6.4. BADANIE SKUTECZNOŚCI NARZĘDZI PROMOCJI

7. PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ ORAZ KONTROLA PLANU DZIAŁAŃ
    7.1. ZASADY ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO
    7.2. ORGANIZACJA MARKETINGU W FIRMIE
    7.3. PLANOWANIE W MARKETINGU
       7.3.1. Planowanie strategiczne i operacyjne w marketingu
       7.3.2. Plan marketingowy
          7.3.2.1. Cele przedsiębiorstwa
          7.3.2.2. Podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstwa
          7.3.2.3. Analiza sytuacji i rynków docelowych
          7.3.2.4. Szanse i zagrożenia oraz słabe i mocne strony przedsiębiorstwa
          7.3.2.5. Ograniczenie swobody przedsiębiorstw w kształtowaniu planu marketingowego
          7.3.2.6. Techniki mierzenia efektywności działań marketingowych

8. PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWĄ
    8.1. PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWĄ NA ŚWIECIE
    8.2. PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWĄ W POLSCE
       8.2.1. Ochrona danych osobowych
       8.2.2. Ochrona własności przemysłowej
       8.2.3. Nieuczciwa konkurencja
       8.2.4. Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję
       8.2.5. Bezpieczeństwo i jakość produktów
       8.2.6. Reklama
          8.2.6.1. Reklama telewizyjna i radiowa oraz sponsorowanie audycji radiowych i telewizyjnych
          8.2.6.2. Reklama prasowa
          8.2.6.3. Ograniczenia w zakresie reklamy niektórych rodzajów działalności gospodarczej
          8.2.6.4. Ograniczenia w zakresie reklamy niektórych produktów
          8.2.6.5. Przepisy podatkowe i celne a reklama

 

Podręcznik jest dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 31/97.
(Patrz: Wykaz podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia w zawodach i w profilach kształcenia ogólnozawodowego dopuszczonych do użytku szkolnego do 31 grudnia 2001 r.)


Podręczniki wpisane do tego wykazu mogą być stosowane w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w szkołach można w pełni stosować podręczniki, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego i znajdują się w wykazach podręczników szkolnych opublikowanych na stronie internetowej MEN. Podręcznik "Marketing" spełnia oba te warunki, może więc być stosowany w szkołach.
 

Do podręcznika i ćwiczeń Marketing mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Test (dla dwóch grup) pozwalający na sprawdzenie opanowania przez uczniów całości materiału nauczania
2. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
3. Prezentacja: Znak towarowy i jego ochrona
4. Plany wynikowe:
 • Ekonomika (TE 2008)
 • Marketing (TE TH TR 1997-2000)
 • Marketing (TH 2009)
5. „Marketing – materiały dla nauczyciela” – książka w wersji PDF (rok wydania 2010), zawierająca informacje o starej podstawie programowej i programie nauczania, informacje o korelacji międzyprzedmiotowej, propozycję planu wynikowego, informacje na temat oceniania osiągnięć uczniów oraz propozycje testów.

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.

 
ZESTAW: Marketing

ZESTAW: Marketing

23,10 zł
szt. Do koszyka

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Napisz recenzję