1 » 2 » Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik3
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik 1Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik 2
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik 1Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik 2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik

Koszt wysyłki: od 9,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:POCZTA POLSKA ---> płatność przelewem lub przez PayU - 9,00 zł
POCZTA POLSKA ---> zapłata przy odbiorze - 16,00 zł
Paczkomaty InPost - 10,00 zł
KURIER ---> płatność przelewem lub przez PayU - 17,00 zł
KURIER ---> zapłata przy odbiorze - 20,00 zł
Odbiór osobisty w biurze Wydawnictwa - 0,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-060-7


Zapytaj o dostępność

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • Recenzje produktu (0)


Z powodu wyczerpania nakładu sprzedaż książki czasowo wstrzymana. Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt telefoniczny: 22 840-19-25 lub mailowy: biuro@ekonomik.biz.plAutor: Jacek Musiałkiewicz

 O książce: 
Podręcznik jest przeznaczony dla techników, szkół branżowych I stopnia, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych – obejmuje treści nauczania wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

We wszystkich planach nauczania opracowanych przez ORE w 2017 roku dla techników i szkół branżowych I stopnia wprowadzony został oddzielny przedmiot: działalność gospodarcza.

Autor nie ogranicza się tylko do haseł występujących w podstawie programowej – jeżeli znajomość jakiegoś zagadnienia jest przydatna dla osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą (zwłaszcza w początkowym okresie jej prowadzenia), zagadnienie to zostało omówione w podręczniku, nawet jeżeli nie występuje w podstawie programowej.


Podręcznik może być wykorzystywany na kursach i szkoleniach z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także do samokształcenia osób rozpoczynających prowadzenie oraz prowadzących działalność gospodarczą.

Dużą zaletą książki jest obrazowanie wielu omawianych zagadnień przykładami z życia gospodarczego i wzorami dokumentów (książka zawiera 34 wzory dokumentów i 190 przykładów). Zamiarem autora było, aby książka „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” była nie tylko podręcznikiem szkolnym, ale także przewodnikiem, który krok po kroku poprowadzi osobę podejmującą, a później prowadzącą działalność gospodarczą ku stworzeniu własnej, dobrze działającej firmy.


Podręcznik obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej występujące w podstawie programowej kształcenia w zawodach z 2012 r. Do nowych haseł wprowadzonych do podstawy programowej w   2017 r. (planowanie działań związanych z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań, stosowanie zasad normalizacji) opracowaliśmy prezentacje, które zamieszczone są na naszej stronie w zakładce „Informacje dla nauczycieli”.

Poniżej można pobrać wkładkę aktualizacyjną w pliku PDF, opracowaną według stanu prawnego na 1 września 2018 r. 

Podręcznik zawiera: 
 • 294 strony formatu B5
 • 34 wzory dokumentów
 • 190 przykładów
 • 44 tabele
 • 9 rysunków
alt Spis treści
alt Fragment
alt Wkładka aktualizacyjna - stan prawny na 1 września 2018 r.

ISBN 978-83-7735-060-7
Wydanie 2016 r.


Na podstawie obowiązku wynikającego z art. 22an ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.) wydanie podręcznika z 2016 r. zostało zaktualizowane według stanu na 31.07.2016 r.
 

 Fragmenty recenzji:
„Szczególnym walorem podręcznika 'Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej', odróżniającym go od innych znanych podręczników z tej samej dziedziny, jest jego praktyczny wymiar. Minimalizując treści teoretyczne, autor umożliwia czytelnikowi poznanie problematyki działalności gospodarczej na praktycznych przykładach. Liczne przykłady zawarte w podręczniku, wzory wszystkich pism, mogących mieć zastosowanie w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, język, struktura i forma podręcznika pozwalają na wykorzystanie go zarówno w kształceniu w formach szkolnych i pozaszkolnych, jak i do samokształcenia.”


„(...) przedstawione treści w opiniowanym podręczniku w połączeniu z kolorową szatą graficzną, przykładami, wzorami dokumentów, powtórzeniami czynią go niezmiernie cennym i wartościowym merytorycznie. Wspomniane przykłady, wzory dokumentów, powtórzenia pozwalają prawidłowo zrozumieć prezentowane treści, co jest niezmiernie ważne w procesie dydaktycznym.”

 O Autorze: 
Jacek Musiałkiewicz – przekazuje w podręczniku maksymalnie dużo swoich doświadczeń, które zdobywał i nadal zdobywa w trakcie prowadzonej od ponad 20 lat działalności gospodarczej oraz w pracy zawodowej, w której zajmował takie stanowiska jak: nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, specjalista ds. analiz bankowych, główny księgowy, dyrektor finansowy, prezes zarządu spółki z o.o. 

 

1. Powtórzenie podstawowych wiadomości o rynku i działalności gospodarczej
    1.1. Rynek
    1.2. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia

2. Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej
    2.1. Wprowadzenie
    2.2. Motywy podejmowania działalności gospodarczej
    2.3. Wady i zalety prowadzenia działalności gospodarczej
    2.4. Cechy osoby podejmującej działalność gospodarczą
    2.5. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

3. Przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej
    3.1. Wprowadzenie
    3.2. Przedmiot (rodzaj) działalności gospodarczej
    3.3. Rynek docelowy
    3.4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
    3.5. Przedsiębiorstwo niezależne czy przedsiębiorstwo sieciowe?
    3.6. Działalność jednoosobowa czy spółka?
    3.7. Działalność gospodarcza jako zajęcie dodatkowe czy podstawowe?
    3.8. Firma rodzinna czy firma niezależna od rodziny?
    3.9. Wybór formy opodatkowania dochodów
    3.10. Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa
    3.11. Nazwa przedsiębiorstwa
    3.12. Organizacje i urzędy udzielające pomocy osobom podejmującym działalność gospodarczą

4. Biznesplan
    4.1. Definicja biznesplanu
    4.2. Cele biznesplanu
    4.3. Adresaci biznesplanu
    4.4. Struktura i zawartość biznesplanu
    4.5. Pisanie biznesplanu

5. Źródła finansowania wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej
    5.1. Wprowadzenie
    5.2. Oszczędności zgromadzone przez przedsiębiorcę i jego rodzinę
    5.3. Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przyznawane bezrobotnym
    5.4. Fundusze europejskie
    5.5. Kredyty i pożyczki bankowe
    5.6. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
    5.7. Fundusze venture capital i aniołowie biznesu
    5.8. Leasing
    5.9. Franczyza
    5.10. Finansowanie działalności gospodarczej po jej uruchomieniu

6. Uruchomienie działalności gospodarczej
    6.1. Procedura uruchamiania działalności gospodarczej
    6.2. Utworzenie i rejestracja własnej firmy
    6.3. Wykonanie pieczątki
    6.4. Uzyskanie podpisu elektronicznego
    6.5. Założenie rachunku bankowego
    6.6. Załatwianie formalności w urzędzie skarbowym
    6.7. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego
    6.8. Czy już po wszystkim?

7. Lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza
    7.1. Miejsce wykonywania działalności gospodarczej
    7.2. Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których zatrudnieni są pracownicy
    7.3. Rodzaj działalności gospodarczej a wymagania dotyczące lokalu
    7.4. Budowa lub przebudowa lokalu
    7.5. Oczekiwania klientów dotyczące lokalu
    7.6. Biuro jako część lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza

8. Zatrudnianie pracowników
    8.1. Formy zatrudnienia
    8.2. Rekrutacja pracowników
    8.3. Ustalenie warunków zatrudnienia
    8.4. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników

9. Marketing
    9.1. Pojęcie marketingu
    9.2. Badania marketingowe
    9.3. Produkt
    9.4. Cena
    9.5. Dystrybucja
    9.6. Promocja
    9.7. Planowanie działań marketingowych i ocena osiągniętych efektów

10.Obsługa klientów
    10.1. Standard obsługi klienta
    10.2. Formy płatności
    10.3. Dokumenty potwierdzające sprzedaż
    10.4. Obowiązki wynikające ze sprzedaży konsumenckiej

11.Konkurencja i współpraca z innymi przedsiębiorstwami
    11.1. Przynależność do branży
    11.2. Konkurencja
    11.3. Współpraca z innymi przedsiębiorstwami
    11.4. Formy zrzeszania się przedsiębiorstw
    11.5. Kontrolowanie jednych przedsiębiorstw przez inne

12.Finanse małego przedsiębiorstwa
    12.1. Kapitał
    12.2. Majątek
    12.3. Aktywa trwałe
    12.4. Środki trwałe
    12.5. Działalność inwestycyjna
    12.6. Aktywa obrotowe
    12.7. Cykl obrotowy
    12.8. Zarządzanie należnościami
    12.9. Koszty i wydatki
    12.10. Przychody i wpływy
    12.11. Wynik finansowy
    12.12. Rentowność
    12.13. Płynność

13.Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z prawa podatkowego
    13.1. Wprowadzenie
    13.2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego
    13.3. Obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
    13.4. Obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
    13.5. Obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług

14.Obowiązki przedsiębiorcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
    14.1. Wprowadzenie
    14.2. Obowiązki wobec ZUS w firmie jednoosobowej
    14.3. Obowiązki wobec ZUS w związku z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców
    14.4. Przechowywanie dokumentacji

15.Korespondencja prowadzona przez przedsiębiorcę
    15.1. Pojęcie i formy korespondencji
    15.2. Papier firmowy
    15.3. Inne blankiety korespondencyjne
    15.4. Pismo
    15.5. Faks
    15.6. E-mail
    15.7. SMS-y w sprawach służbowych

16.Prawo a działalność gospodarcza
    16.1. Pojęcie prawa
    16.2. Podstawowe zasady prawa
    16.3. Źródła prawa
    16.4. Systematyka prawa
    16.5. Poszczególne gałęzie prawa a działalność gospodarcza
    16.6. Ochrona danych osobowych
    16.7. Przedsiębiorca w urzędzie i w sądzie

 

Do podręcznika i ćwiczeń Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Plany wynikowe i programy nauczania:
 • Plan wynikowy przeznaczony w roku szkolnym 2018/2019 dla klas pierwszych w szkołach, w których na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczono 30 godzin lekcyjnych (jest on przeznaczony m.in. dla techników, szkół branżowych I stopnia i szkół policealnych, które w roku szkolnym 2018/2019 realizują plany i programy nauczania opracowane w 2017 roku przez ORE)
 • Program nauczania przeznaczony w roku szkolnym 2018/2019 dla klas pierwszych, w których na treści kształcenia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczono 30 godzin (jest on przeznaczony m.in. dla techników, szkół branżowych I stopnia i szkół policealnych, które w roku szkolnym 2018/2019 realizują plany i programy nauczania opracowane w 2017 roku przez ORE)
 • Plan wynikowy przeznaczony w roku szkolnym 2017/2018 dla klas pierwszych w szkołach, w których na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczono 60 godzin lekcyjnych
 • Program nauczania przeznaczony w roku szkolnym 2018/2019 dla klas pierwszych, w których na treści kształcenia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczono 60 godzin
 • Plan wynikowy przeznaczony w roku szkolnym 2018/2019 dla klas drugich, trzecich i czwartych, w których na treści kształcenia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczono 60 godzin
 • Program nauczania przeznaczony w roku szkolnym 2018/2019 dla klas drugich, trzecich i czwartych, w których na treści kształcenia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przeznaczono 60 godzin
2. Zestaw 5 testów (dla dwóch grup)
3. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
4. Prezentacje:
 • Innowacyjność i innowacje
 • Normalizacja i normy
 • Prawa konsumentów
 • Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • Obliczanie podatku VAT
 • Wypełnianie faktur

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.
 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Napisz recenzję
Książki, którymi Państwo również mogą być zainteresowani