Strona główna » Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej » Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik 2Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik 1
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik 2
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik 1
Promocja "Czarny Piątek"

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podręcznik

Koszt wysyłki: od 10,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-105-5

Cena: 16,80 zł

Cena poprzednia: 33,60 zł

pozostało do końca promocji
Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • Wykaz aktów prawnych
 • Recenzje produktu (0)

 

Autor: Jacek Musiałkiewicz

 O książce: 
Zalety podręcznika:
 • nie jest to tylko podręcznik szkolny, lecz także przewodnik, który krok po kroku poprowadzi osobę podejmującą, a później prowadzącą działalność gospodarczą ku stworzeniu własnej, dobrze działającej firmy;
 • autor nie ogranicza się tylko do haseł występujących w podstawie programowej – jeżeli znajomość jakiegoś zagadnienia jest przydatna osobom podejmującym i prowadzącym działalność gospodarczą (zwłaszcza w początkowym okresie jej prowadzenia), zagadnienie to zostało omówione w podręczniku, nawet jeżeli nie występuje w podstawie programowej;
 • wiele omawianych zagadnień jest obrazowanych przykładami z życia gospodarczego i wzorami dokumentów.

Podręcznik ten może być wykorzystywany przez:
 • uczniów techników realizujących kształcenie w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości – w podręczniku omówione są zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej i charakterystyką podmiotów gospodarczych występujące w podstawach programowych kształcenia w tych zawodach z 2019 r. w kwalifikacjach EKA.04.2, EKA.05.2 oraz EKA.07.2;
 • uczniów pozostałych techników i wszystkich szkół branżowych I stopnia oraz przez słuchaczy szkół policealnych – realizujących kształcenie w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 roku - jeżeli program nauczania zawodu zawiera treści dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwość włączenia tych treści do programu nauczania dla zawodu wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 316): „Program nauczania zawodu może również wykraczać poza treści nauczania ustalone dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego”;
 • uczniów wszystkich techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz przez słuchaczy wszystkich szkół policealnych – realizujących kształcenie w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach z 2012 i 2017 roku – podstawy programowe dla każdego zawodu przewidują obowiązkowe zajęcia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Do wszystkich ww. typów szkół opracowaliśmy programy nauczania i plany wynikowe. Osoby zainteresowane ich pobraniem prosimy o kliknięcie na ten link

Wydanie podręcznika z 2019 r. zostało zaktualizowane według stanu na 01.05.2019.

Książka zawiera:
 • 320 stron formatu B5
 • 35 wzorów dokumentów
 • 205 przykładów
 • 52 tabele
 • 20 rysunków

alt Spis treści
alt Fragment
alt Wkładka aktualizacyjna - stan prawny na 1 października 2022 r.
alt Porównanie wydania V książki z wydaniem IV 
alt Ćwiczenia do nowych rozdziałów (2, 11, 15 ) podręcznika Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej dodanych w wyd. V z 2019 r.

ISBN 978-83-7735-105-5
Wydanie V (2019 r.) Fragmenty recenzji:
„Szczególnym walorem podręcznika 'Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej', odróżniającym go od innych znanych podręczników z tej samej dziedziny, jest jego praktyczny wymiar. Minimalizując treści teoretyczne, autor umożliwia czytelnikowi poznanie problematyki działalności gospodarczej na praktycznych przykładach. Liczne przykłady zawarte w podręczniku, wzory wszystkich pism, mogących mieć zastosowanie w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, język, struktura i forma podręcznika pozwalają na wykorzystanie go zarówno w kształceniu w formach szkolnych i pozaszkolnych, jak i do samokształcenia.”


„(...) przedstawione treści w opiniowanym podręczniku w połączeniu z kolorową szatą graficzną, przykładami, wzorami dokumentów, powtórzeniami czynią go niezmiernie cennym i wartościowym merytorycznie. Wspomniane przykłady, wzory dokumentów, powtórzenia pozwalają prawidłowo zrozumieć prezentowane treści, co jest niezmiernie ważne w procesie dydaktycznym.”

 O autorze: 
Jacek Musiałkiewicz – przekazuje w podręczniku maksymalnie dużo swoich doświadczeń, które zdobywał i nadal zdobywa w trakcie prowadzonej od ponad 20 lat działalności gospodarczej oraz w pracy zawodowej, w której zajmował takie stanowiska jak: nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, specjalista ds. analiz bankowych, główny księgowy, dyrektor finansowy, prezes zarządu spółki z o.o. 

 

1. Powtórzenie podstawowych wiadomości o rynku i działalności gospodarczej
1.1. Rynek
1.2. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia

2. Podstawowe wiadomości o przedsiębiorstwie
2.1. Definicja przedsiębiorstwa oraz jego cechy i cele
2.2. Funkcje przedsiębiorstwa
2.3. Klasyfikacje przedsiębiorstw
2.4. Przedsiębiorstwo produkcyjne
2.5. Przedsiębiorstwo handlowe
2.6. Przedsiębiorstwo usługowe
2.7. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

3. Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej
3.1. Wprowadzenie
3.2. Motywy podejmowania działalności gospodarczej
3.3. Zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej
3.4. Cechy osoby podejmującej działalność gospodarczą
3.5. Ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

4. Przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej
4.1. Wprowadzenie
4.2. Przedmiot (rodzaj) działalności gospodarczej
4.3. Rynek docelowy
4.4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
4.5. Przedsiębiorstwo niezależne czy przedsiębiorstwo sieciowe?
4.6. Działalność jednoosobowa czy spółka?
4.7. Wybór formy opodatkowania dochodów
4.8. Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa
4.9. Nazwa przedsiębiorstwa
4.10. Organizacje i urzędy udzielające pomocy osobom podejmującym działalność gospodarczą

5. Biznesplan
5.1. Definicja biznesplanu
5.2. Po co sporządza się biznesplan
5.3. Adresaci biznesplanu
5.4. Struktura i zawartość biznesplanu
5.5. Pisanie biznesplanu 

6. Źródła finansowania wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej
6.1. Wprowadzenie
6.2. Oszczędności zgromadzone przez przedsiębiorcę i jego rodzinę
6.3. Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych
6.4. Fundusze europejskie
6.5. Kredyty i pożyczki bankowe
6.6. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
6.7. Fundusze venture capital i aniołowie biznesu
6.8. Leasing
6.9. Franczyza
6.10. Finansowanie działalności gospodarczej po jej uruchomieniu

7. Uruchomienie działalności gospodarczej
7.1. Procedura uruchamiania działalności gospodarczej
7.2. Utworzenie i rejestracja własnej firmy
7.3. Wykonanie pieczątki
7.4. Uzyskanie podpisu elektronicznego
7.5. Założenie rachunku bankowego
7.6. Załatwianie formalności w urzędzie skarbowym
7.7. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego
7.8. Czy już po wszystkim?

8. Lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza
8.1. Adresy związane z działalnością gospodarczą
8.2. Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których zatrudnieni są pracownicy
8.3. Rodzaj działalności gospodarczej a wymagania dotyczące lokalu
8.4. Budowa lub przebudowa lokalu
8.5. Oczekiwania klientów dotyczące lokalu
8.6. Biuro jako część lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza

9. Zatrudnianie pracowników
9.1. Formy zatrudnienia
9.2. Rekrutacja pracowników
9.3. Ustalenie warunków zatrudnienia
9.4. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników

10. Marketing
10.1. Pojęcie marketingu
10.2. Badania marketingowe
10.3. Produkt
10.4. Cena
10.5. Dystrybucja
10.6. Promocja
10.7. Planowanie działań marketingowych i ocena osiągniętych efektów 

11. Normalizacja i ocena zgodności
11.1. Normalizacja
11.2. Norma i jej cechy
11.3. Klasyfikacja norm
11.4. Polskie Normy
11.5. Certyfikat zgodności z Polską Normą
11.6. Obowiązki związane z wprowadzaniem nowych wyrobów na rynek
11.7. Produkty oznaczone znakiem CE
11.8. Ocena zgodności

12. Obsługa klientów
12.1. Standard obsługi klienta
12.2. Formy płatności
12.3. Dokumenty potwierdzające sprzedaż
12.4. Obowiązki wynikające ze sprzedaży konsumenckiej

13. Konkurencja i współpraca z innymi przedsiębiorstwami
13.1. Przynależność do branży
13.2. Konkurencja
13.3. Współpraca z innymi przedsiębiorstwami
13.4. Outsourcing
13.5. Formy zrzeszania się przedsiębiorstw
13.6. Kontrolowanie jednych przedsiębiorstw przez inne

14. Finanse małego przedsiębiorstwa
14.1. Kapitał
14.2. Majątek
14.3. Aktywa trwałe
14.4. Środki trwałe
14.5. Działalność inwestycyjna
14.6. Aktywa obrotowe
14.7. Cykl obrotowy
14.8. Zarządzanie należnościami
14.9. Koszty i wydatki
14.10. Przychody i wpływy
14.11. Wynik finansowy
14.12. Optymalizacja przychodów i kosztów
14.13. Rentowność
14.14. Płynność

15. Wdrażanie innowacji
15.1. Czym są innowacje?
15.2. Rodzaje innowacji
15.3. Proces wprowadzania innowacji 

16. Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z prawa podatkowego
16.1. Wprowadzenie
16.2. Podstawowe pojęcia prawa podatkowego
16.3. Obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
16.4. Obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
16.5. Obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług

17. Obowiązki przedsiębiorcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
17.1. Wprowadzenie
17.2. Obowiązki wobec ZUS w firmie jednoosobowej
17.3. Obowiązki wobec ZUS w związku z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców

18. Korespondencja prowadzona przez przedsiębiorcę
18.1. Pojęcie i formy korespondencji
18.2. Pismo
18.3. Wybrane rodzaje pism
18.4. Faks
18.5. E-mail
18.6. SMS-y w sprawach służbowych

19. Prawo a działalność gospodarcza
19.1. Pojęcie prawa
19.2. Podstawowe zasady prawa
19.3. Źródła prawa
19.4. Systematyka prawa
19.5. Poszczególne gałęzie prawa a działalność gospodarcza
19.6. Ochrona danych osobowych
19.7. Przedsiębiorca w urzędzie i sądzie

 

Do podręcznika i ćwiczeń Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. Plany wynikowe i programy nauczania przeznaczone do wykorzystania w roku szkolnym 2019/2020:
 • Plan wynikowy i program nauczania – dla klas I techników i szkół branżowych I stopnia (wszystkie zawody oprócz technika rachunkowości i technika ekonomisty) – dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej – 30 godzin
 • Plan wynikowy i program nauczania – dla klas I techników i szkół branżowych I stopnia (wszystkie zawody oprócz technika rachunkowości i technika ekonomisty) – dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej – 60 godzin
 • Plan wynikowy – dla klas I techników (zawody technik rachunkowości i technik ekonomista) – dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej – 60 godzin
 • Plan wynikowy i program nauczania – dla klas II i III techników i szkół branżowych I stopnia (wszystkie zawody) – dla absolwentów gimnazjum – 30 godzin
 • Plan wynikowy i program nauczania – dla klas II i III techników i szkół branżowych I stopnia (wszystkie zawody) – dla absolwentów gimnazjum – 60 godzin
 • Plan wynikowy i program nauczania – dla klas IV techników (wszystkie zawody) – dla absolwentów gimnazjum – 60 godzin
2. Zestaw 5 testów (dla dwóch grup)
3. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń
4. „Moduły oceny zgodności” – materiał dodatkowy do podrozdziału 11.8. Ocena zgodności z podręcznika J. Musiałkiewicza „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” (wyd. 2019)
5. Prezentacje:
 • Innowacyjność i innowacje
 • Normalizacja i normy
 • Prawa konsumentów
 • Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne
 • Obliczanie podatku VAT
 • Wypełnianie faktur

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.
 
Wykaz aktów prawnych wraz z linkami do Dzienników Ustaw przydatnych w trakcie realizacji zajęć z wykorzystaniem podręcznika „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej” (stan na 29 sierpnia 2022 r.).
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510)
5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128, z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800, z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1233)
9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.)
10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138)
11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540, z późn. zm.)
12. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1993, z późn. zm.)
13. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 170, z późn. zm)
14. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1483)
15. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2022, poz. 931, z późn. zm.)
16. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 162, z późn. zm.)
17. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z
2019 r., poz. 1781)
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z poźn. zm.)
19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1509)
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.793)
21. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z 2016 r.)

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje produktów.

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Polityka cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ