1 » 2 » Zasady rachunkowości - podręcznik3
Zasady rachunkowości - podręcznik 1Zasady rachunkowości - podręcznik 2
Zasady rachunkowości - podręcznik 1Zasady rachunkowości - podręcznik 2

Zasady rachunkowości - podręcznik

Koszt wysyłki: od 9,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:POCZTA POLSKA ---> płatność przelewem lub przez PayU - 9,00 zł
POCZTA POLSKA ---> zapłata przy odbiorze - 16,00 zł
KURIER ---> płatność przelewem lub przez PayU - 17,00 zł
KURIER ---> zapłata przy odbiorze - 20,00 zł
Odbiór osobisty w biurze Wydawnictwa - 0,00 zł

Kod EAN: 978-83-7735-051-5

Cena: 21,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

Cena książki zmienia się w zależności od liczby kupowanych egzemplarzy - zobacz szczegóły.

 • Opis produktu
 • Spis treści
 • Notka MEN
 • Materiały dodatkowe
 • W zestawie taniej (2)
 • Recenzje produktu (0)


Autor: Jacek Musiałkiewicz

Podręcznik obejmuje wszystkie hasła programu nauczania przedmiotu „zasady rachunkowości” realizowanego w ramach zawodów:
 • technik ekonomista (program nauczania: 23 02/T-5,SP/MEN/1998.02.24 z 1998 r.)
 • technik handlowiec (program nauczania: 23-05/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16 z 1997 r.)
 • technik rachunkowości (program nauczania: 341[06]SP/MEN/2000.01.03 z 2000 r.).
Wykorzystanie podręcznika do innych programów nauczania:
alt Technik ekonomista z 2008 r.
alt Technik handlowiec z 2009 r.
alt Programy modułowe z 2004 r.

Książka zawiera: 
 • 45 rysunków
 • 4 tabele
 • 59 przykładów
 • 181 ćwiczeń i pytań kontrolnych
 • 54 wzory
 • 170 stron formatu A4
alt Spis treści
alt Fragment

 ISBN 978-83-7735-051-5
 Wydanie 2004 r.
 

1. ISTOTA, FUNKCJE I ZNACZENIE RACHUNKOWOŚCI
    1. 1. PRZESŁANKI POWSTANIA I ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI
    1. 2. ISTOTA I ZNACZENIE RACHUNKOWOŚCI ORAZ JEJ POWIĄZANIA Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
    1. 3. PODSTAWY PRAWNE RACHUNKOWOŚCI
    1. 4. OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
    1. 5. STRUKTURA RACHUNKOWOŚCI
    1. 6. FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI
    1. 7. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI

2. MAJĄTEK I KAPITAŁY
    2. 1. POJĘCIE I KLASYFIKACJA MAJĄTKU
       2. 1. 1. Aktywa trwałe
       2. 1. 2. Aktywa obrotowe
    2. 2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU
       2. 2. 1. Kapitały (fundusze własne)
       2. 2. 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (fundusze obce)

3. BILANS I OPERACJE GOSPODARCZE
    3. 1. BILANS
       3. 1. 1. Ogólna charakterystyka bilansu
       3. 1. 2. Treść i forma bilansu
       3. 1. 3. Cechy i funkcje bilansu
       3. 1. 4. Zasady wyceny bilansowej majątku i kapitałów
    3. 2. INWENTARYZACJA
    3. 3. OPERACJE GOSPODARCZE
       3. 3. 1. Bezwynikowe operacje gospodarcze
       3. 3. 2. Wynikowe operacje gospodarcze

4. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA
    4. 1. ZASADA DOKUMENTOWANIA ZAPISÓW KSIĘGOWYCH
    4. 2. DOWODY KSIĘGOWE JAKO PODSTAWA EWIDENCJI
    4. 3. POWSTAWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH
    4. 4. KLASYFIKACJA DOWODÓW KSIĘGOWYCH
    4. 5. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH RODZAJÓW DOWODÓW KSIĘGOWYCH
       4. 5. 1. Dowody operacji kasowych
       4. 5. 2. Dowody operacji bankowych
       4. 5. 3. Dowody zakupu i sprzedaży
       4. 5. 4. Dowody wewnętrzne obrotu materiałowego
       4. 5. 5. Dowody wynagrodzeń
       4. 5. 6. Polecenie księgowania
    4. 6. KONTROLA DOWODÓW KSIĘGOWYCH
    4. 7. DEKRETOWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH
    4. 8. OBIEG DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH
    4. 9. PRZECHOWYWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH

5. KONTA BILANSOWE
    5. 1. KSIĘGI RACHUNKOWE
    5. 2. PRZESŁANKI WPROWADZENIA KONT
    5. 3. POJĘCIE I FORMY KONTA
    5. 4. FUNKCJONOWANIE KONT
    5. 5. KONTA BILANSOWE
    5. 6. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD
    5. 7. BŁĘDY KSIĘGOWE I ICH POPRAWIANIE
    5. 8. PLAN KONT

6. KONTA WYNIKOWE
    6. 1. PODSTAWOWE POJĘCIA
    6. 2. PRZYCHODY I KOSZTY. WYNIK FINANSOWY
       6. 2. 1. Przychody i koszty z działalności operacyjnej
       6. 2. 2. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
       6. 2. 3. Przychody i koszty finansowe
       6. 2. 4. Straty i zyski nadzwyczajne
       6. 2. 5. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
       6. 2. 6. Wynik finansowy
    6. 3. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH
       6. 3. 1. Ewidencja kosztów
       6. 3. 2. Ewidencja przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
       6. 3. 3. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
       6. 3. 4. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych
       6. 3. 5. Ewidencja zysków i strat nadzwyczajnych
       6. 3. 6. Ewidencja obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego
    6. 4. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

7. KIERUNKI USZCZEGÓŁOWIENIA EWIDENCJI
    7. 1. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI USZCZEGÓŁOWIENIA EWIDENCJI
    7. 2. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT ANALITYCZNYCH

8. TECHNICZNE FORMY KSIĘGOWOŚCI
    8. 1. TRADYCYJNE FORMY KSIĘGOWOŚCI
       8. 1. 1. Tabelaryczna forma prowadzenia rachunkowości
       8. 1. 2. Rejestrowa forma prowadzenia rachunkowości
       8. 1. 3. Przebitkowa forma prowadzenia rachunkowości
    8. 2. SPECYFICZNE CECHY RACHUNKOWOŚCI INFORMATYCZNEJ
    8. 3. KOMPLEKSOWY PRZYKŁAD EWIDENCJI KSIĘGOWEJ Z WYKORZYSTANIEM FORMY TABELARYCZNEJ

 

Podręcznik jest dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej i wpisany do wykazu MEN pod numerem 31/03.
(Patrz: Wykaz podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia w zawodach i w profilach kształcenia ogólnozawodowego dopuszczonych do użytku szkolnego po dniu 1 stycznia 2002 r.)

Podręczniki wpisane do tego wykazu mogą być stosowane w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 i w latach następnych. Zgodnie z wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w ustawie o systemie oświaty w szkołach można w pełni stosować podręczniki, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego i znajdują się w wykazach podręczników szkolnych opublikowanych na stronie internetowej MEN. Podręcznik "Zasady rachunkowości" spełnia oba te warunki, może więc być stosowany w szkołach.

 

Do podręcznika i ćwiczeń Zasady rachunkowości mamy opracowane następujące materiały dodatkowe dla nauczycieli:

1. „Zasady rachunkowości – materiały dla nauczyciela” – książka w wersji PDF (rok wydania 2010), zawierająca informacje o starej podstawie programowej i programie nauczania, informacje o korelacji międzyprzedmiotowej, propozycję planu wynikowego, informacje na temat oceniania osiągnięć uczniów oraz propozycje testów
2. Plan wynikowy bloku tematycznego Elementy rachunkowości, moduł Zasady rachunkowości, opracowany zgodnie z programem nauczania LP-EA/MENiS/2002.04.30.
3. Odpowiedzi do zbioru ćwiczeń

Warunki otrzymania materiałów dodatkowych znajdą Państwo w tym miejscu.

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Napisz recenzję